Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
de zuidspits van het werelddeel; het sehiereil. Voor-Indië
of De kan met kaap Komorin eindigend; het sehiereil. Arabië,
met kaap Eas-el-Had als oostspits; het sehiereil. Klein-Azië
met kaap Baba, de westelijkste spits van het werelddeel.
Eilanden. In de Noordelijke IJszee ligt het door eene smalle
zeeëngte in tweeën gescheiden eiland Nowaja Semlja (dus
een zoogenaamd tweelings-eiland), ruim 3 maal grooter dan
Nederland, maar zonder bewoners, met zeer koude, nevelachtige
zomers, tussehen eene zeer koude zee ten O. en eene iets warmer
zee len W., bijna voortdurend omringd door drijvende ijsbergen
en treurig vermaard door de overwintering der Hollanders onder
Barendsz in 1596-—-7, waarvan de hut en een aantal voorwerpen
eerst 275 jaar later werden teruggevonden. — Veel oostelijker
tegenover den mond der Lena liggen de Nieuw-Siberische
eilanden, ook onbewoond, maar bezocht wegens hunne rijke bed-
dingen van ivoor, afkomstig van olifanten uit vóórhistorische
tijden. — De Koerielen zijn eene verlenging van Kamtsjatka.
Zuidwestelijker volgen de Japanse he eilanden, waarvan het
noordelijkste, Ta rak ai, langs de Tataarsche golf, thans door
de Eussen is bezet; voorts Jeso, Niphon — het hoofd-
eiland —, K i O e s i O e, enz. Weder zuidwestelijker, nabij
China's kast, Formosa (de - schoone).
Dan volgt het eilandgebied ten Z.O. van Azië, den algemeenen
naam dragend van Indischen Archipel. — Het noord-
oostelijkst liggen de aan Spanje toebehoorende Phi lippijnen,
met het hoofdeiland Luzon. — De overige groepen behooren
bijna geheel aan Nederland, als: het oostelijkst liggen de Mo-
lukken of Specerij-eilanden; in het zuid-oosten de Kleine
S o e n d a-eilanden, die van Timor tot Bali een onafgebro-
ken keten vormen; de hoofdgroep, het westelijkst en noordelijkst
gedeelte, wordt gevormd door de vier Groote Soenda-
eilanden, met tallooze groepen kleinere nabij hunne kusten; deze
zijn: het uit vier schiereilanden bestaande Celebes, SJ maal
grooter dan Nederland; — Borneo, van het voorgaande door
de straat van Mangkassar gescheiden, vermoedelijk het grootste