Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
Omringende zee. Uit de N o o r d e 1 ij k e IJ s z e e komt men
van Europa door straat W a i g a t s j ten noorden van het Oeral-
gebergte in de Karische zee, met de diep zuidwaarts door-
dringende golf van den Ob-stroom. Die IJszee voert voorts naar
de Berin g-straat en door deze in de Bering-zee, door de
Aleoelen-eilanden in 't Z. afgesloten. Ten westen, door Kam-
tsjatka gescheiden en door de Koerielen-eilanden omsloten, ligt
de zee van Okhotsk. Zuid westelijker volgt de Japansche
zee, met de Tartaarsche golf in het N., de La Pérouse-
straatten noorden van het eiland Jeso en de S a n g a r-straat ten
zuiden van dat eiland in het O., en de K o r e a-straat in het
Z.W., welke laatste de Japansche zee verbindt met de
Gele zee, het noordelijkst deel der Chineesche zee.
Uit deze voert de F o r m o s a-straat in de Z u i d e 1 ij k e
C h i n e e s c h e z e e , die met de golven van T o n g k i n g
en van Siam diep indringt in de Aziatische kusten.' Naar
hel Z. staat zij in verbinding met de Java zee, terwijl de
M a 1 a k a-straat naar de golf van Bengalen voert. Ten
westen van Voor-Indië, tusschen dit schiereiland en Arabië,
breidt zich de Perzische zee uit, vanwaar de straat van
Ormoes naar de Perzische golf, en de golf van Aden
door de straat van Bab-el-Mandeb naar de R o o d e
zee voert.
Het oostelijk deel der Middellandsche zee breidt
zich ten Z, van Klein-Azië uit, de Grieksche Archipel
ten W.; deze is door de straat der D a r d a n e 11 e n (of de
Hellespont) verbonden met de z e e van Marmora, en dit
kleine bekken door den Bosporus met de Zwarte zee,
die de noordkust van Klein-Azië bespoelt.
Ledematen van den romp. Het schiereiland T a i m y r in het
noorden met de N.O.-kaap; het T s j o e k t sj e n-schiereil. met
de Oost-kaap; het schiereil. Kamtsjatka met kaap Lopatka;
het schiereil. Korea ten oosten van de Gele zee; het Achter-
Indische schiereil. met de kaap Kambodsja in 't zuiden, en
het daarmede verbonden langgestrekte schiereil. Malaka, met