Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
Van grooten invloed op der volkeren welstand is de regee-
ring; in gevestigde Staten kan het bestuur in handen zijn van
één opperhoofd (monarchie) of van meerdere (republiek).
De monarchieën onderscheidt men in: onbeperkte, bij welke
de wil van den alleenheerscher als bron van alle wetgeying geldt, —
en beperkte, bij welke de bevolking door vertegenwoordigers
deelneemt aan de wetgeving en toezicht heeft over het bestuur.
Vóórdat wij het gebied der Algemeene aardrijkskunde
verlaten, om kennis te maken met de verschillende landstreken,
deelen mj eenige hoofdgetallen mede, om het voorafgaande beter
te doen begrijpen en ook hetgeen volgt b ij v e r g e 1 ij k i n g
gemaklijker te doen bevatten.
De lengte van den evenaar is 5400 mijl.
De lengte van een graad aan den evenaar is 15 mijl.
De lengte van de as der Aarde is 1712^ mijl, en die van
de grootste middellijn 1718^ mijl; het verschil is dus 6 mijl,
zoodat de afplatting aan de polen ongeveer ^^^ bedraagt.
De helling van de wereld-as ten opzichte van den schijnbaren
zonsweg is 283°; even zoover ligt dus ten noorden van den
evenaar de Kreeftskeerkring, en ten zuiden daarvan de Steen-
bokskeerkring. Zoo ook liggen de poolcirkels op 23è° van de
beide polen.
De lengte van het jaar is: 365 dagen, 5 uren, 48 minuten,
49,7 seconden; door schrikkeljaren worden die uren met hunne
oiiderdeelen verrekend.
De heete aardgordel bevat | der geheele oppervlakte, ieder
der gematigde gordels ieder der koude poolkappen
De aardoppervlakte bevat 9} millioeu vierkante mijl.
De oppervlakte van het land verhoudt zich tot die van het
water als 10:27; het land beslaat dus 2è millioen, het water
ruim millioen vierk. mijl.
De Oude Wereld is maal grooter dan de Nieuwe.
Het noordelijk halfrond bevat 2f maal meer land dan het
zuidelijk.