Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
schap. Daar de warmte grooten invloed uitoefent op den groei
der planten, kan men de aardoppervlakte in een aantal gordels
verdeelen, welke door de planten van zekere soort niet worden
overschreden. De warmste streken aan beide zijden van den evenaar
noemt men het gebied of den gordel der bananen en van
den brood vruchtboom; nergens elders vindt men die
voedzame gewassen; — iets verder van den evenaar verbreiden
zich de palmen, en de grenzen waartusschen deze nuttige
boomen 'noord- en zuidwaarts van de evennachtslinie beperkt
blijven, noemt men de poolgrenzen der palmboomen; — door
soortgelijke lijnen duidt men den gordel aan van den w ij n s t ok,
van het loofhout, van de Europeesohe graangewassen,
van het naaldhout en van den berkenboom, waar-
mede wij de poolgrens van den boomgroei bereikt hebben;
dichter naar de polen toe komen dan niets anders voort dan
mossen en alpenkruiden. Hetzelfde verschil worden
wij gewaar, wanneer wij hooge bergen beklimmen, alwaar het
gebied dier mossen en kruiden ook grenst aan dat van de
eeuwige sneeuw.
Bij de verschillende landen zullen wij de groote verscheiden-
heid van het plantenrijk nader leeren kennen, en bespeuren hoe
vele keerkringslanden het vaderland zijn van een aantal kostelijke
producten, die onder onze koele lucht niet gedijen; wij hebben
slechts te noemen; koffie, suiker, specerijen, thee,
katoen, enz. Daarentegen leveren de gematigde luchtstreken
weder voedzamer granen, waaraan de werkzame bewoner
in de eerste plaats behoefte heeft. Uitstekend hout voor huis-
en scheepsbouw en tot brandstof, benevens heerlijke b o o m-
vruchten, vindt men zoowel in de heete als in de gematigde
luchtstreken.
Minder afhankelijk van het klimaat is het dierenrijk,
ofschoon kracht, veelkleurigheid en ontembare woestheid groo-
tendeels in de warmste landen te huis zijn; het aantal dier-
soorten neemt zoowel als het getal dieren af, hoe meer
men de polen nadert, doch de koele gematigde streken vinden