Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
c) Het Land.
De vaste oppervlakte der Aarde bestaat uit enkele groote
en tallooze kleine stukken land, welke zich doorgaans vrij hoog
boven den spiegel van de Zee verheffen; de groote uitgestrekt-
heden noemt men vastlanden, de kleinere eilanden,
allen omringd door het water van den Oceaan.
De gesteenten of de aardsoopten waaruit dat land bestaat
zijn tweeërlei: die, welke als bladen van een boek in lagen over elkander
heen liggen en uit verbrokkelde en fijne bestanddeelen zijn saaragesteld,
zijn klaarblijkelijk langzaam in het water bezonken, en bevatten
daardoor ook een aantal versteende dieren en planten; en die, welke
door hitle gevormd in onregelmatige massa's zijn gestold, de
vermoedelijk nog gloeiende kern der Aarde omgorden, op menige plek
de geregelde lagen ophieven en doorbraken, en dus ook hier en daar
aan de oppervlakte voorkomen. Door verwering, afspoeling, afval van
planten en dieren of andere natuurlijke oorzaken, veroorzaakt door den
invloed van regen en zonnewarmte, worden die gesteenten of rotsen ver-
anderd in zand, leem, klei of tuinaarde en vormen zoodoende den
bebouwbaren, dat wil zeggen vruchtbaren grond.
De vastlanden zijn vijf in getal :
Europa......xV
Azië.......
Afrika......
Noord- en Zuid-Amerika
Nieuw-Holland. . . .
van al het vastland,
T
i
t't
tt N H N >
dus is Azië meer dan 4 maal zoo groot als Europa,
N i e u w-H o 11 a n d alleen wat kleiner. Bijna 3 maal zooveel
land ligt in het noordelijk halfrond als in ^het zuidelijk, en
de Oude Wereld of het Oostelijk halfrond bevat ruim 2 maal
meer land dan het Westelijk, dat alleen uit Amerika bestaat.
Al de eilanden der Aarde te zamen zijn ongeveer even groot
als Nieuw-Holland, het kleinst vastland, dat ruim 161000
vierkante mijl beslaat, terwijl het grootste eiland, Borneo,
slechts ongeveer 13600 vierk. mijl omvat.
Europa vormt met Azië een aaneensluitend geheel, terwijl
Afrika aan het laatste door de smalle landengte van S u ë z
' m