Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
211
schaps-eilanden, meestal laag, met Christelijke bewoners; —
de naar den beroemden wereldreiziger genoemde Cooks-arehipel,
ook door Christenen bewoond. — Dan volgen de Gezelschaps-
eilanden (aldus genaamd naar het Gezelschap — de Maatschappij
van Wetenschappen te Londen — dat de middelen verschafte
voor Cooks reis om de wereld); het grootste en schoonste eiland
is Tahiti of Otaheiti, onder Frankrijks bescherming. —
Oostelijker volgen dau de over eene ruimte van meer dan 300 mijl
verspreide Lage- of Toeamotoe-eilauden , louter koraal-vor-
mingen. — Iets noordelijker liggen de in Fransch bezit zijnde
kleine Marquesas- of M e n d a fi a-eilanden ; ook hier zijn
de bewoners grootendeels Christenen, maar toch zijn er nog
menschen-eters te vinden.
Nabij den noordelijken keerkring liggen de eilanden, die in
eene lange reeks van het Z.O. naar het N.W. liggen , en het
Koninkrijk der Sand wieh-eilanden vormen; te zamen beslaan
zij ruim de halve oppervlakte van Nederland , met eene bevol-
king als de stad Utrecht, zachtaardig , welgevormd en tot het
Christendom bekeerd. Het grootste dezer eilanden, Hawaii
of O w a i h i, bezit de hoogste bergen van het werelddeel en wel
vuurspuwende, overigens is de groep gezegend door groote
vruchtbaarheid en een heerlijk klimaat. — De Europeesch ge-
bouwde hoofdstad Honoloeloe, 12000 inw., ligt op het
eiland O w a h o e , zij is de residentie van den Koning, de
vergaderplaats der Volkvertegenwoordigers, met een muséum,
boekdrukkerijen en stoomvaart op China en San Francisco
(500 mijl).
Al deze eilanden, althans de bergachtige, niet uitsluitend
door koraaldieren opgebouwd , zijn buitengemeen fraai en ge-
zond, bezitten prachtige wouden maar geen groote of schadelijke
dieren, ook geen ongedierte. Voor 50 jaar waren de meeste
bewoners nog menschen-eters, thans zijn ze grootendeels tot het
Christendom bekeerd, en maken vorderingen in ontwikkeling
en beschaving, doch hun aantal neemt meestal sterk af zoodra
zij in aanraking komen met de Europeanen of Amerikanen.