Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
210
Nederlandsch gezag, als afhankelijk van onzen Vasal, den Sultan
van Tidore. — Noordoostwaarts sluiten zich daaraan de eilanden
N i e u w -1 e r 1 a n d en N i e u w - B r i t a n j e , te zamen zoo
groot als Zwitserland , zuidoostwaarts deLousiade - archipel
Verder naar het zuidoosten volgen dan de fraaie Salomons-
eilanden , zoo groot als ons land; de kleine Santa-Cruz-
archipcl; de Nieuwe H e b r i d e n en N i e u w - C a 1 e d o n i ë,
eene Fransche bezitting, tot banningsoord gebezigd.
b. D e e i 1 a n d e n d e r M a 1 e i e r s. Bondom de pasver-
melde reeks eilanden ligt in wijder kring eene tweede, veel
grootere. Ten N. van Nieuw-Guinéa liggen van het VV. naar
het O., over eene oppervlakte van meer dan 400 mijl verdeeld,
de Carolinen, talrijke kleine eilanden; noordwaarts van deze
de Marianen of L a d r o n e n, d. i. Dieven-eilanden ; oostelijk
van de Carolinen de L o r d-M u 1 g r a v e s-eilanden, bestaande
uit de B, a 1 i k s-, B, a t a k s- en Gilbert s-groepen met rood-
bruine bewoners, wier lichamelijke eigenschappen en taal eene
afstamming verraden van de Maleiers, hetgeen ook op alle vol-
gende eilandgroepen het geval is. — Zuidwaarts van deze liggen
de F i d s j i-eilanden , waarvan de opperheerschappij in 1874
door de Britten is aanvaard; hier leven op het bergachtig bin-
nenland ook Australische Negers, de meeste bewoners zijn
Christenen. — 800 mijl zuidelijker volgt de belangrijke Britsche
kolonie Nieuw-Zeeland, uit twee groote eilanden bestaande,
welke door de Cooks-straat van elkander gescheiden zijn, te zamen
I grooter dan Groot-Britanje, met de bevolking van Gelderland,
waarvan ^ inboorlingen, die niet altijd in goede verstandhou-
ding leven met de Britsche landverhuizers. Aan Zwitsersch
Inndschapsschoon paart het groote vruchtbaarheid. Het noor-
delijke , bestbevolkte eiland is buitengemeen vulcanisch; het
grootere zuidelijke is een goudrijk Alpenland, met gletschers
en uitgestrekte wouden. — De hoofdstad A u c k 1 a n d ligt op
het noordelijkst deel.
Ten O. van dezen eilandkraiis liggen : de bekoorlijke, vul-
canische Samoa- of Schippers-eilaaden; — de Vriend-