Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
203
de bevaarheid der groote stroomen, en de ligging ten opzichte
der beschaafde wereld.
Hoofdstad: Rio Janeiro, 420000 inw., de aanzienlijkste
stad van Zuid-Amerika, ook wat den handel betreft, gelegen
aan eene wonderschoone baai, waarvan de wedergade bijna niet
te vinden is. De naam der stad is eigenlijk „stroom van den
H. Januarius," dewijl men bij de ontdekking der baai op
1° Januari 1531 vermoedde, dat hier eene groote rivier moest
uitmonden. Zij is de residentie van den Keizer , een weten-
schappelijk gevormd mensch en voortreffelijk regent. — Vroeger
was Bah ia de hoofdstad, 152000 inw., aan de Allerheiligen-
baai , thans de tweede handelstad. — Pernambuco, met de
handelswijk Recife en het daaraan grenzende Olinda, 120000
inw., derde handelsplaats, in het uiterste oosten; de naam wordt
ontleend aan het fernambuc-verfhout. — Villa R i c a en
Diamantina liggen in het binnenland, en zijn de hoofd-
plaatsen der goud- en diamanten-districten.
11. Guiana.- — Het kustland tuséchen de mondingen van
Orinoco en Amazonen-rivier, of tusschen Venezuëlaansch en Bra-
ziliaansch Guiana, is een kolonie-land der Europeanen. Slechts
eene smalle kuststreek is ontgonnen en geregeld bewoond, het
binnenland bestaat grootendeels uit onbekend woudland; het
geheele land is uiterst vruchtbaar, zeer heet, ongeveer zoo groot
als Frankrijk, met de bevolking van Amsterdam, rijk aan suiker,
koffie, katoen , tabak , indigo , cacao , gember , rum en andere
tropische koloniaalwaren. — Bijna de helft, het westen, wordt
ingenomen door Britsch Guiana, met ruim | der bevolking. De
Essequibo is de aanzienlijkste rivier; de hoofdstad Georgetown
of Demerary ligt aan de rivier van dien naam, 35000 inw. —
Het middelste deel is Nederlandsch Guiana of Suri-
name, 3i maal zoo groot als het moederland, met de bevolking
der stad Utrecht, alleen aan de oevers van enkele der groote
rivieren, de Suriname, Saramacca, Corentijn en Marowijne, be-
bouwd en eenigszins bevolkt, thans door de afschaffing der
slavernij kwijnend; suiker, koffie, cacao en goud worden uitgevoerd.