Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
202
50000 inw., versterkte hoofdstad en handelshaven, aan den la
Plata-stroom.
9. De republiek Paraguay, nog iets kleiuer dan de vorige,
maar met ^ der bewoners van ons land, grootendeels Indianen.
De eenige binnenlandsche Staat van dit werelddeel; woudrijke
streken wisselen af met weiden, overal vruchtbaar en vlak. Velerlei
voortbrengselen, vooral Paraguay thee, tabak, hout en runder-
huiden. Eerst onlangs door een oorlog met de naburen voor
een groot gedeelte erg geteisterd , maar ongetwijfeld spoedig weder
verrijzend, nu het verkeer met alle volken is opengesteld langs
de diepe rivieren die het land begrenzen. — De hoofdstad
Asuncion, 200Ó0 inw., ligt aan den Paraguay.
10. Het Keizerrijk Brazilië, | van Europa, met ,nog
geen derde der bevolking van Frankrijk , trouwens nauwlijks -jV
deel van het schoone land is geregeld bebouwd en bewoond;
de meeste arbeid in de warmste streken wordt door de thans
vrij verklaarde Negerslaven verricht. Van de 20 provinciën liggen
er 16 langs de uitgestrekte kust; de vier binnenlandsche beslaan
I van het geheel of zooveel oppervlakte als Europeesch Rusland,
met geen millioen inwoners. Ofschoon het aantal wilde Indianen
(waaronder enkele kannibalen , zooals de B o t o k o e d e n) vrij
aanzienlijk is , behoort het grootst gedeelte van Brazilië tot de
zwakst bevolkte landen der Aarde, want vooral in het N. be-
slaan de oorspronkelijke, ondoordringbare wouden der Amazonen-
rivier eene ruimte van bijna 70000 mijl (Nederland nog geen
600 mijl). — Toch is het eene der gezegendste landstreken van
alle werelddeelen , die de helft van al de koffie, aanzienlijke
hoeveelheden suiker, katoen, tabak, cacao, kaoetsjoek, kostbaar
werk- en verfhout, goud en diamanten in den handel brengt.
Brazilië was voorheen eene kolonie der Portugeezen, doch
sedert 1820 is het een zelfstandig, roomsch-katholiek rijk, dat
zich onder een goed bestuur geregeld ontwikkelt en eene schoone
toekomst te gemoet gaat, al bepaalt de landverhuizing zich
hoofdzakelijk tot eenige Duitsche koloniën; men denke slechts
aan de onmetelijke uitgestrektheid van den vruchtbaren bodem,