Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
200
4. De republiek Peru, tweemaal zoo groot als Ecuador ea
iets dichter bevolkt, met ongeveer zooveel bewoners als het 20-
maal kleiner Nederland. Het bestaat uit eene dorre kuststreek,
een ontzettend hoog en uitgebreid bergland, en vruchtbare maar
weinig bewoonde lage vlakten in 't oosten; dit was het hoofd-
bestanddeel van het oude Inca- rijk, welks trotsche hoofdstad
C u z c o tegenwoordig grootendeels in puin ligt, thans nog 40000
inw., volgens sommigen. — De hoofdstad van Peru is Lima,
160000 inw., eene welgebouwde, aan vermaken gewijde stad;
door een spoorweg verbonden met de sterk bevestigde haven-
stad C a 11 a o. — De belangrijkste uitvoer is die van guano
(vogelmest), op de bij de kust liggende C h i n c h a - eilandjes
afgegraven wordende; dit levert den Staat eene jaarlijksehe winst
van 30 tot 40 Tuillioen gulden. — Evenals in San Francisco
kwamen duizende Chineezen herwaarts en deze bezigt men voor
dien arbeid. De overige uitvoer-artikelen zijn goud, zilver,
salpeter, alpaca- en llama-wol, suiker, geneeskrachtige kruiden
en kinabast. De Europeesche fabrieken moeten zoowel hier als
in de overige republieken voorzien in de behoefte aan manufac-
turen en honderde andere nijverheids artikelen. De havenplaatsen
langs de kust werden sedert 1869 meermalen zeer geteisterd
door aardbevingen.
5. De republiek Bolivia, ruim zoo groot als Peru, maar
bijna de helft zwakker bevolkt. Den naam ontleende dit land
van Bolivar, die het in 1824 van het Spaansche juk bevrijdde.
Het is het hoogste land van Zuid-Amerika en was voorheen het
zilverrijkste der Aarde; duizende millioenen gulden aan dat metaal
werdeu althans vandaar naar het moederland gevoerd. Tegen-
woordig levert het vooral koper (uit de Atacama - woestijn),,
benevens salpeter, zilver en goud. — Hoofdstad: la Paz, 76000
inw., ten O. van het Titicaca-meer, 2700 meter hoog. — Potosi,
nog hooger gelegen , voorheen te midden der rijkste zilvermijnen,
thans in verval. — De eenigste havenplaats is het kleine Cobija.
6. De republiek Chile, lang en smal, tusschen de zee en
de Cordilléren, zoo groot als het Duitsche Keizerrijk, maar 20-