Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
199
2. De Vereenigde Staten van Columbia, voor-
Leen Nieuw-Granada. Zij bevatten het gebied van den Mag-
dalena-stroom, het zuidelijkst deel der llano's en als negende
Staat de landengte van Panama, met de hoofdstad van dien
naam aan de zuidkust, welke door den in 1855 gebouwden, .
10 mijl langen spoorweg verbonden is met de stad Aspinwall
of Colon aan de noordkust; talrijke passagiers en lichte koop-
waren roepen hier een druk verkeer in 't leven, daar die haven-
steden m3t een aantal Amerikaansche zeehavens stoombootgemeen-
schap onderhouden. Deze Bond is anderhalf maal zoo groot
als het Spaansch schiereiland en dubbel zoo bevolkt als de vorige.
De grootste Staat is C a u c a, maar daarom bij lange na niet de
meest bevolkte. — De bondshoofdstad is Santa Fé de
Bogota, 40000 inw., aan de westelijke helling der Oost-Cor-
dillére, in een heerlijk klimaat op ruim 2500 meter hoogte; de
stoomschepen kunnen langs de Magdalena niet dichter naderen dan
tot haar havenplaats Honda. (Als eene eigenaardigheid nopens
de ongenaakbaarheid der hoofdstad, deelen wij mee dat het tot
nogtoe ondoenlijk bleek om er een stoomwerktuig heen te
voeren). — Aan de kust der Caraïbische zee ligt de vroeger veel
belangrijker fraaie handelstad Cartagena.
3. De republiek Ecuador, doorsneden door den evenaar
en daaraan den naam ontleenend , is zoo groot als de Oostenrijk-
Hongaarsche monarchie met één-derde der bevolking van ons
Land ; de helft der bewoners zijn tot het Christendom bekeerde
Indianen. — Hoofdstad: Quito, 80000 inw., op de 2700 meter
hooge bergvlakte van dien naam, aan den voet van den hoogen
vulcaan Pichincha met een heerlijk koel klimaat, omringd door
bloeiende dorpen en vruchtbare tuinen. — Nabij den Grooten
Oceaan, aan eene diep indringende golf ligt de havenstad
Guayaquil. — Het aan dezen Staat behoorende oostelijke
vlakland is weinig bekend en bijna onbewoond. De uitvoer
bestaat uit beste cacao , katoen, kaoetsjoek en panama-hoeden
^van uitmuntend stroo).