Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
198
Bewoners-, de oorspronkelijke bewoners, verdeeld in meer dan
honderd stammen met even zooveel talen, trekken door woud
en vlakte; zij wijken dikwerf veel af van de Noord-Amerikaansehe
Indianen en staan doorgaans op een lagen trap van ontwikkeling;
zij maken slechts t'ï uit van de geheele bevolking, want de
overige 23 millioen zijn afstammelingen van Europeesche ver-
overaars, meest van Spaansch of Portugeesch bloed. Behalve
ii; Brazilië en enkele koloniën in het noordoosten, is de Spaansche
taal dus de heerschende; de zedelijkheid en de beschaving staan
op vrij lagen trap; de staatkundige toestand is erg onrustig.
Bijna allerwege heerscht de roomsch-katholieke godsdienst zonder
uitzonderingen. In de noordelijke helft der Cordilléren vonden
de in de 16de eeuw hier als veroveraars doordringende Span-
jaarden , evenals in Mexico, eene wélgeordende maatschappij en
eenen vrij hoogen trap van geestelijke en stoffelijke ontwikkeling,
waarvan vooral de aanzienlijke bouwwerken getuigenis afleggen;
de beheerschers dezer ontwikkelde Staten waren de Inca's.
Afzonderlijke Staten.
I
Met uitzondering van de koloniale bezittingen der Britten,
Nederlanders en Pransehen in Guiana en van het Keizerrijk
Brazilië, zijn al de Staten van Zuid-Amerika vroegere Spaansche
provinciën en thans republieken, waarvan eenige Bondstaten
vormen.
1. De Vereenigde Staten van Venezuëla.
Deze vooral het gebied van den Orinoco omvattende 18 Staten
zijn te zamen ruim dubbel zoo groot als Frankrijk, met nog
niet de halve bevolking van ons land. De oostelijkste, het woud-
land Guiana, is alleen ruim zoo groot als Spanje en Portugal,
maar bijna onbewoond. — De bondshoofdstad Caracas,
50000 inw., ligt ruim 800 meter hoog nabij de noordkust. Haar
havenstad la Guayra is voor den handel zeer gewichtig;
uitvoer van cacao, koffie, tabak en huiden. — Varinas, in
het binnenland aan den voet der Cordilléren, is vermaard wegens
den tabak.