Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
205
heete, waterarme woestenijen en alsdan door den heftigen en
onafgebroken regen weken lang overstroomd, zoodat de dieren
op enkele hoogtetuggen moeten vluchten. Slechts een klein
gedeelte is boschrijk en voor geregelde bewoning zijn zij niet
geschikt.
E. De llano's en oorspronkelijke wouden (selva's) van
den Amazo nen-stroom grenzen zuidwaarts aan de vorige en
vullen de ruimte tussehen de Cordilléren, de bergstreken van
Brazilië en het Parime-gebergte; zij zijn ongeveer half zoo groot
als Europa, en nemen dus één-vierde in van het werelddeel. De
stroomen worden bijna allerwege begeleid door eene een mijl
breede strook ondoordringbaar, moerassig woud, en de overige
ruimte tussehen de talrijke rivieren wordt ingenomen door lange,
boschrijke landruggen, zoogenaamde campo's. De van No-
vember tot einde Maart overrijkelijk vallende regens, maken
de stikkend heete wouden zoo vochtig en ongezond, dat zij
onbewoonbaar zijn, weshalve men er dan ook niets vindt dan
enkele onaanzienlijke vestigingen en rondtrekkende Indianen-
stammen.
F. De pampa's (= vlakten) van het midden en van het
la Plata gebied, zijn door eene smalle vlakte met de vorige
verbonden; zij zijn ongeveer i kleiner dan die van den Ama-
zonen-stroom. In het noorden gelijken zij op de llano's van
den Orinoco, in het midden zijn zij langs de stroomen uiterst
vruchtbaar, in sommige oorden echter treurig naakte zand- en
zoutwoestenijen, waaronder ééne wel dubbel zoo groot als ons
Land; ook aan moerassige streken is geen gebrek. Onmetelijke
landstreken zijn volslagen boomloos en dienen slechts als weiden
voor de ontzaglijke kudden halfverwilderde runderen en paarden,
die er rondzwerven. — Het groote gebied van de vlakten
van Patagonië kenmerkt zich door onvruchtbaarheid en
gebrek aan water, boomen en menschen.
Klimaat: | van Zuid-Amerika behooren tot den heeten gordel
en hebben derhalve slechts twee jaargetijden, een drogen zomer