Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
193
in den Oceaan. — Links neemt hij onder meer anderen op:
de N a p o , de veel grooter Y a p u r a , en de met den Orinoco
in verbinding staande E i o Negro (zwarte stroom), 1| maal
zoo lang als de Eijn. Rechts monden:deUcayali, de mach-
tige Madeira (d. i. hout), ongeveer maal langer dan de
Eijn, en de T a p aj o s.
In den zuidelijken mondingsarm, Rio Para genaamd, valt
ook deTocantins, I5 maal de lengte van den Rijn, na
opname van den A r a g u a y. Al deze aanzienlijke stroomen
banen zich een weg door overigens totaal ondoordringbare oor-
spronkelijke wouden, zonder bijna eenigen menschelijken bewoner.
Overmaat van vochtigheid en tropische hitte roepen hier het
weelderigst planten- en insectenleven der wereld te voorschijn.
De San Francisco, in N.O. Brazilië, meer dan dub-
bel zoo lang als de Rijn. — De la Plat a-stroom (d.i. zil-
verstroom, omdat in de vorige eeuw de vloten, die het zilver
uit de verwijderde bergstreken naar Spanje voerden, van hier
uitgingen) is eene diepe insnijding van de kust; aan het binnen-
eind ontstaat hij door de samenvloeiing van den waterrijken
Uruguay, zoo lang als de Rijn, en de nog veel aanzien-
lijker Parana, bijna 2| maal langer; deze maakt in zijn loop
driemaal een rechten hoek. Hij neemt rechts op: den Paraguay
(d. i. papegaaien stroom), I3 maal zoo lang als de Rijn. —
De meer zuidwaarts nevens elkander stroomende Colorado
en Rio Negro, hoewel zoo lang als de Elbe, zijn moeilijk
bevaarbaar wegens talrijke ondiepten.
Al deze stroomen behooren tot het gebied van den Atlan-
tischen Oceaan; dat van don Grooten Oceaan heeft slechts korte
kustrivieren aan te wijzen. — Op het hooggebergte ligt op bijna
4000 meter hoogte het ï i t i c a c a • meer, ruim zoo groot als
half-Nederland; het zendt eene rivier naar een kleiner meer. —
Aan de noordkust ligt, niet noemenswaardig boven den spiegel
der zee, het iets grooter M ar a c a ï b o - meer.
13 ,