Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
19:4
archipel van Vuurland ligt, aldus genaamd naar het grootste
eiland. De grootste bocht aan de westzijde is de golf van
Arica; eenigszins zuidwaarts van den evenaar ligt de golf
van Guayaquil.
Eilanden: ook aan eilanden is Zuid-Amerika arm. Ten O. van
de Magalhaens-straat liggen de bijna onbewoonde Maloeïenen
of P a 1 k 1 a n d s-eilanden. Aan de westzijde van Patagonië
zetten zich de steile, verbrokkelde eilanden van den archipel
van Vuurland voort naar het noorden tot aan het eiland
C h i 1 o é. Vóór de Westkust ligt Juan Pernandez (het
eiland van Robinson) tegenover Chile, en onder den evenaar de
onbewoonde Galapagos- of Schildpadden - eilanden.
Stroomen; deze behooren in dit werelddeel tot de grootste
der Aarde. — In de golf van Darië mondt de Magdalena-
rivier, zoo lang als de Rijn, met een bijna even langen zijtak,
de Cauca. — De Orinoco, IJ maal zoo lang, scheidt
eerst bergland en vlakte, en richt dan een 30 mijl langen arm,
de Casiquiare, van het Z.W. naar het stroomgebied van den
Amazonen-stroom; de Orinoco zelf neemt meerdere groote zij-
rivieren op en vormt eene groote delta, tegenover het eiland
Trinidad. — De Essequibo, | van den Rijn, de Suriname
en de Marowyne zijn de aanzienlijkste rivieren van Guiana.
De Amazonen - stroom (d. i. de booten-vernieler) in zijn
bovenloop Maranhon genaamd, is na den Nijl de grootste
rivier der wereld; bijna 800 mijl lang, doorstroomt hij het
werelddeel met aanzienlijke krommingen van het westen naar
het oosten, en neemt ongeveer 220 zijtakken op; allerwege
scheurt hij bij hoogen waterstand stukken land en bosschen in
zijn vaart mee en omstrengelt tallooze groote en kleine eilanden;
het grootste, ruim half zoo groot als Nederland, het eiland
Marajo, ligt aan de wel 10 mijl breede monding. Tot 550 mijl
ver landwaarts in is de Amazonen-stroom bevaarbaar voor flinke
stoombooten en kan dus met den tijd een hoofdweg worden voor
het handelsverkeer in Zuid-Amerika. In zijn benedenloop is hij
60 meter diep en zendt zijn zoet water onvermengd 40 mijl ver