Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
-T —
ISS
»
ïf
volking van Spaansche afkomst. De helft van het land bestaat
uit hooge, gezonde bergvlakten met eene voortdurende lente;
de kuststreken zijn daarentegen heet en ongezond; op de landengte
daalt de bergrug der Cordilleras en Andes, welke geheel Amerika
doorloopt, tot nauwlijks 100 meter hoogte, daar waar de
spoorweg van Aspinwall naar Panama de beide kusten
verbindt. Evenals in het zuiden van Mexico verrijzen hier,
vooral rondom het groote Nicaragua -meer, talrijke vulcanen
en vinden herhaaldelijk aardbevingen plaats.
Keerkringsproducten komen hier in groote verscheidenheid
voort, maar van nijverheid is geen sprake; de uitvoer • bestaat
derhalve uit koffie, suiker, cacao, indigo en kostbare houtsoor-
ten. — Zij vormen te zamen een bondstaat, waartoe Nicaragua
echter nog niet onvoorwaardelijk wil toetreden; de algemeene
hoofdstad isNieuw-Guatemala in den Staat van dien
naam, niettegenstaande de herhaalde verwoesting door aard-
bevingen de rijkste stad dezer streken, 40000 inw., op de hoog-
vlakte. — Van al deze republieken is San Salvador het
dichtst bevolkt, Costa Rica het rustigst en best bebouwd,
Honduras het meest achterlijk ; hiertoe behoort onderanderen
de bijna onbevolkte, ongezonde Mosquito - kust aan de Ca-
raïbisehe zee. — Aan de Honduras-baai ligt Britsch-Honduras
of B a 1 i z e , zoo groot als ons land, de grootste leverancier
van mahagonyhout.
6. West-Indië.
a) De grootste der Antillen , Cuba, behoort nog aan Spanje;
dit heerlijke, berg- en boschrijke eiland, is ongeveer zoo groot
als .lava, maar bevat slechts I'd- der bewoners van dat eiland;
de helft zijn Negers, die suiker, tabak, koffie, cacao en rijst
verbouwen en den uitvoer tot een hoogstaanzienlijk bedrag doen
stijgen. — Havana, 206000 inw., aan de noord-westkust,
eene prachtige stad, de grootste van den geheelen Archipel, met
hoogstbelangrijken handel en sigarenfabrieken; 's zomers zeer
ongezond. In de hoofdkerk ligt Columbus begraven. — Ook
het eiland Puërto-Eico (Portorico), het bloeiendst der Groote
Antillen, is Spaansch.