Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
187
Mestiezen (afstammelingen van Europeanen en Indianen) en
Mulatten (afstammelingen van Europeanen en Negers). —
Een klein gedeelte van het land vormt de heete, ongezonde kust-
streek, waar dikwerf de gele koorts regeert; de vruchtbare met
een tropischen plantengroei prijkende terraslanden voeren naar
de uitgestrekte, door eene eeuwige lente gezegende, hoogst ge-
zonde hoogvlakten, die — overal waar water aanwezig is — uiterst
vruchtbaar zijn en een onmetelijken rijkdom van allerlei voort-
brengselen zouden opleveren, waren de bewoners niet voorbeel-
deloos traag en zorgeloos, en de wanorde in alle maatscliappelijke
toestanden zóó groot, dat het land verwaarloosd wordt.
Men wint zeer veel zilver daar het gebergte er rijk aan is;
ook goud en koper komt veel voor; granen en ooft verbouwt
men slechts voor eigen gebruik, maar de veestapel is aanzienlijk.
In het land zelf wordt bijna niets vervaardigd, alle fabriekwaren
komen van buiten, uit Europa of de Vereenigde Staten. Toch
is de uitvoer van zilver, goud, verf- en werkhout, vanielje,
cochenielje, cacao, specerijen en drogerijen verre van onbelang-
rijk. — De hoofdstad Mexico, 200000 inw., op ruim 2300
meter hoogte, tusschen twee meren in een heerlijk klimaat, is
de fraaiste stad van het werelddeel. — De hoofd-handelstad is
Vera-Ciruz, aan de oostkust zeer ougezoud gelegen; door
een spoorweg verbonden met de hoofdstad eu met de hoogst-
belangrijke binnenstad la Puébla, 75000 inw., de tweede
vau het rijk, de oudste van Amerika. Vau Vera-Cruz uit ver-
overde Fernando Cortez in 1580 het geheele land voor Spanje.
5. De Staten van Middel -Amerika.
Op deze 300 mijl lange strook lands tusschen Noord- eu
Zuid-Amerika liggen de republieken Guatemala, Honduras,
San Salvador, Nicaragua, Costa Eica en Panama of
Istmo (de eigenlijke landengte, staatkundig bij Zuid-Amerika
behoorend), te zamen ruim zoo groot als Spanje, met nog niet
J van de bewoners van dat land; ook deze landstreek was
vroeger in bezit van Spanje en heeft derhalve mede eene be-
(-