Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
waarvan ongeveer tV derwaarts verhuisde Chineezen zijn. De
goudbeddingen van dit land hebben sedert 30 jaar reeds 2000
millioen gulden goud opgeleverd; bovendien kwikzilver, koper,
ijzer, zout, enz. Het klimaat is buitengemeen gunstig en ge-
zond ; land- en tuinbouw derhalve sterk bloeiend; de wijnbouw
is reeds de aanzienlijkste van alle landen buiten Europa, en
nergens groeit heerlijker ooft. — San Francisco, 800000
inw., aan de monding van den Sacramento, is nauwlijks een
kwart eeuw oud, en reeds zijn handel en fabrieken tot e n groo- .
ten omvang gestegen; regelmatige stoomvaart naar de zeehavens
aan Amerika's westkust, naar de Sandwichs-eilanden, Japan en
China. Van San Francisco voert naar New-Tork, door het Groote
Bassin, over het Eotsgebergte (de pas 2500 meter hoog) en langs
Chicago, de langste spoorweg der wereld (738 mijl, in 6 dagen
en I7è uren), den Atlantischen en Grooten Oceaan verbindende.
Nevens Californië ligt Nevada, ruim 8 maal grooter dan
Nederland, met de bevolking der stad Utrecht; er zijn uitge-
strekte woestenijen, maar tevens de rijkste zilvermijnen der Aarde.
De territories of geb ie den liggen in het gebied van
het Rots-gebergte, beslaan eene ontzaglijke oppervlakte, maar
zijn bijna onbewoond; Indianen-stammen zwerven er als jagers
rond. Goud, zilver, koper en pelsdieren zijn hier nog in over-
vloed. — Geheel op zichzelf ligt het Alaska- gebied, of
voormalig Russisch Amerika, ruim zoo groot
als i van Europa, met nauwlijks 7 5000 bewoners, meestal op
de eilanden langs de Noordwest-kust. Dit door de zee gekloofde,
onherbergzame noordwestelijkste deel van Noord-Amerika ligt
tusschen Britsch Columbia, de IJszee en de Beringzee, en is in
1867 van Rusland gekocht; jacht en visscherij zijn er hoofdzaken.
4. De republiek Mexico.
Viermaal grooter dan Spanje, met de helft der bevolking van
dat rijk, waaraan het tot 1822 behoorde; thans nog zijn de
roomsch-katholieke bewoners hoofdzakelijk var. Spaansche af-
komst, vermengd met tot het Christendom bekeerde Indianen,