Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
185
Indiana, Illinois, Iowa, Minnesota, Wisconsin en
Michigan, zijn dubbel zoo groot als Frankrijk, met één-vierde
<}er bewoners van dat land, en behooren tot de vruchtbaarste
en bloeiendste, daar vooral landbonw en veeteelt er zich krachtig
ontwikkelen; ruim één-vierde van den veestapel der Unie behoort
hier te huis; zij leveren voorts de helft van al de maïs en
tarwe, i van de haver, het hooi en de ahorn-suiker, ^ van de
tabak.— Cincinnati, 280000 inw., aan den Ohio, slacht
jaarlijks 5 millioen varkens, vooral ter inzouting. — Chicago,
aan het Michigan-meer, heeft 460000 inw. (vóór 45 jaar 12 ge-
zinnen) en zulk een snellen bloei als geen andere stad ter wereld;
de eerste graan- en vleeschmarkt. — Vooral in Michigan en
Wisconsin, met koeler klimaat dan ons land, vestigden zich
in de laatste jaren veel Nederlanders.
Zuidwaarts van deze groep liggen: Kentucky, Ten-
nessee, Missouri en Arkansas, te zamen zoo groot
als Frankrijk met | van zijne bevolking; { zijn Negers. Zeer
veel maïs, i van de tabak wordt hier verbouwd. — Aan de
Ohio ligt Louisville, met ruim 100000 inw., het middel-
punt van den tabakshandel.— S't. Louis, 500000 inw., aan
den Missisippi, even beneden de monding van den Missouri,
eene rijke handel- en fabriekstad, centrum van spoorwegen en
der 1000 stoombooten die den Missisippi en zijne neventakken
bevaren; de „Keizerin van het Westen."
Het Indianen-gebied, tusschen Missouri, Arkansas en
Texas, besproeid door Arkansas en Red-river, is maal grooter
dan Nederland en ter bewoning aangewezen aan 60000 India-
nen van verschillende stammen , met talrijke scholen en kerken
en eenigen landbouw; beschaving en geregelde levenswijze maken
vorderingen, ofschoon er zich geen Blanken zonder speciale
vergunning mogen vestigen. — Op en aan den voet van het
Rotsgebergte liggen iets westelijker de jongste Staten der Unie,
Colorado en Nieuw-Mexico, beide veelbelovende
mijnstaten, met heerlijk klimaat.
Aan de westkust is Californië de belangrijkste Staat, iets
kleiner dan Frankrijk, met de dubbele bevolking van Amsterdam,