Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
De Staat Pennsylvania, iets kleiner dan de voorgaande,
in rijkdom en bevolkingscijfer de tweede onder de Staten, groo-
tendeels door Duitschers bewoond; zeer rijk aan steenkolen,
ijzer en petroleum. — Philadelphia, 875000 inw., aan de
Delaware, nä New-York de grootste stad van N.-Amerika, en
stellig de eerste fabriekstad. — Pittsburg aan den boven-Ohio,
tussehen onuitputtelijke steenkolenbeddingen, tevens aanzienlijke
fabriekstad, 86000 inw. — De Staat Maryland, zoo groot
als België, met één-zesde der bevolking, een handelsland. —
Hoofdstad: Baltimore, 365000 inw., de derde stad der
Unie, aan een zeearm, eene zeer fraaie en beschaafde stad,
aanzienlijke graanmarkt.
In de Staat Virginia, iets kleiner dan Pennsylvania, waar
de bevolking reeds voor | uit Negers bestaat, wordt de meeste
tabak verbouwd en bewerkt. — Richmond, 50000 inw., aan
de James-rivier is eene zeer bloeiende handelstad. — De Staat
We s t - V i rg i n i a is minder belangrijk. — In de overige
zuidelijke Atlantische Staten: Noord- en Zuid-Carolina,
Georgia en Florida, te zamen ongeveer zoo groot als
Frankrijk, maar met 12maal minder inwoners, namelijk 3 mil-
lioen, waarvan de helft Negers zijn, worden zeer veel rijst,
katoen en tabak gewonnen.
De Golf-Staten : Alabama, Missisippi, Louisiana
(te zamen zoo groot als Groot-Britanje en Ierland , met 2è mil-
lioen inwoners, waarvan de helft Negers) en Texas (de
grootste, alleen zoo groot als de Oostenrijk-Hongaarsche mo-
narchie , met nog geen millioen inw.) brengen voort het grootste
gedeelte van den katoen en den suiker der Vereenigde Staten,
en ook zeer veel rijst en maïs. — New-Orleans (spr. nioe-
orliens), aan den linkeroever van de Missisippi, is de grootste
katoenmarkt van de Aarde, 210000 inw., meest nog Fransch
sprekend. Lage en ongezonde ligging, dikwijls gele koorts.
De in het binnenland, ten Z. van de groote meren, aan
Missisippi en Ohio gelegen 7 noordelijkste Staten: Ohio,