Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
groote stroomen neemt zij ook sterk toe; f der bewoners zijn
Negers, sedert den burgeroorlog (1861—5) vrij verklaard,
maar daarom nog niet beschaafd, zoodat de zuidelijke Staten
daaronder lijden. — Het land is grootendeels hoogst vruchtbaar,
in 't N. zijn landbouw en veeteelt bloeiend, zuidelijker worden
katoen, suiker, tabak en rijst overvloedig verbouwd, maïs overal.
In de bergachtige streken is de mijnbouw van belang, men denke
slechts aan het goud, zilver en kwikzilver in het westen, aan
het ijzer, de steenkolen en de petroleum in het oosten. Door
zulke hulpbronnen is deze Bond-Staat nä Groot Britanje de
belangrijkste handelsnatie geworden; niet weinig wordt dit ook
bevordert door de ligging tusschen de twee grootste Oceanen.
De noordelijkste Staten aan de Atlantische kust,
gedeeltelijk ook de oudste van allen, zijn het verst in ontwik-
keling voortgeschreden; handel, scheepvaart en visscherij zijn hier
belangrijk. Massachusetts, slechts ruim half zoo groot
als ons laud, is onder alle Noord-Amerikaansche Staten de meest
ontwikkelde en tegelijk het dichtst bevolkt; de meeste en be-
langrijkste fabrieken van allerlei soort eu de beste inrichtingen
van onderwijs zijn hier te vinden. — Boston, zeehandelstad,
360000 inw., is eene der grootste steden van N.-Amerika, de
wieg der vrijheid, het Ainerikaanschc Athene. — iS' ew-Bedford
drijft met 400 schepen de grootste walvischvangst van de wereld.—
In de 6 noordelijke Staten, bekend als N i e u w - En g ela n d,
vindt men schoone berglandschappen.
De Staat N e w - Y o r k , maal grooter dan Nederland ,
bevat van alle Staten de meeste bewoners , bijna zooveel als
België, i van den geheelen Boud. Te gelijk is het de rijkste
en levert meer producten van landbouw en nijverheid dan eenig
andere. — De stad N e w - Y o r k , met 1 millioen inw., aau
den mond van den Hudson, vormt met de tegenoverliggende
stad Brooklyn (verbasterd van Breukelen) op Long-island,
560000 inw., en de aan de westzijde der rivier gelegen stad
N e w - J e r s e y (in den £taat Jersey), eene der volkrijkste
woonplaatsen der Aarde; nä Londen en Liverpool de belang-
rijkste koopstad.