Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
182
3. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
De gezamenlijke oppervlakte van deze tot één Verbond ver-
eenigde landen is zoo groot als geheel Europa zonder het Spaansch
schiereiland; het bevolkingscijfer is echter nog weinig grooter
dan dat van Frankrijk. De kust werd reeds in 1497 door Cabot
ontdekt, maar de eerste vestiging vond plaats in 1607 , in
Virginia, aldus genoemd naar de maagdelijke Koningin Elizabeth;
in 1612 stichtten de Nederlanders Nieuw-Amsterdam, thans New-
York; in 1632 grondvestten de Engelsche roomsch-katholieken
de kolonie Maryland; in 1681 grondde Penn de kolonie Penn-
sylvania voor uitgeweken leden der kwaker-gemeente, en in 1773
waren reeds 13 koloniën aanwezig, met 3 millioen bewoners,
die echter door het moederland Engeland niet zoo behandeld
werden als zij meenden te mogen verlangen. Na een strijd van
10 jaar bekampten zij de onafhankelijkheid van het Engelsche
juk en werden sedert republieken.
Thans zijn er behalve het Bonds-district (waarin de hoofdstad
Washington), 39 zelfstandige republikeinsche Staten en
10 zoogenaamde gebieden (territories), die tot den rang van
Staat kunnen opklimmen, waimeer zij een aantal van 60000
staatsburgers kunnen aanwijzen. Menig gebied wordt ook nog
wel eens gesplitst, zoodat het aantal Staten nog grooter kan
worden. Ieder Staat regeert en bestuurt zichzelf onder zijn Gou-
verneur en zijne wetgevende Kamers. Aan het hoofd van den
geheelen Bond staat een voor 4 jaar gekozen President, die
zetelt in de stad Washington (110000 inw.), welke in het
kleine Bonds-district Columbia aan den Potomac, nabij
de Oostkust ligt, en hoofdzakelijk bestaat, doordat zij de zetel
der ministeriën en der vergaderingen van de afgevaardigden is;
de grootseh aangelegde stad is dan ook niet volbouwd; prachtig
gebouw der afgevaardigen, het Capitool, en Washington's monu-
ment, het grootste der Aarde.
De bevolking is zeer ongelijk verdeeld over de oppervlakte;
in de oudste, oostelijkste koloniën is zij het dichtst en langs de