Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
181
^oor afslaramelingen van roomsch-katholieke Franschen. —
Montreal, 110000 inw., op een eiland in den St. Laurens-
stroom, dicht bij de monding van de Ottawa, met aanzien-
lijken handel, fabrieken en universiteit. — Quebec, 60000
inw., aan den St. Laurens-stroom, hoog en fraai gelegen, sterk
bevestigd, voorheen de algemeene hoofdstad; veel hout- en
graanhandel.
c) N i e u W-B r u n s w ij k, bijna dubbel zoo groot als Ne-
derland met de bevolking van Friesland, een gezond, vrucht-
baar land, thans vooral hout-uitvoer.
d) Nieuw-Schotland, iets kleiner dan het voorgaande,
maar wat beter bevolkt, levert ijzer, steenkolen en eenig goud,
drijft scheepvaart, scheepsbouw en handel. — Halifax, veilige
en grootste oorlogshaven van N.-Amerika, handel, BOOOO inw.
e) Prins E d w a r d-e i 1 a n d en Cape-Breton.
/) New-Foundland, een waterrijk bergland, zoo groot
als Portugal, met uiterst geringe bevolking. De oostkust is
door den eersten telegraafkabel met Ierland verbonden. Op de
ten Z. van dit eiland gelegen, uitgestrekte zandbanken drijven
gedurende een paar zomermaanden vele duizende Amerikaansche,
Fransche en Engelsche visschers de gewichtigste vischvangst der
wereld; men vangt er groote hoeveelheden kabeljauw, als stok-
visch en klip visch door tallooze hier voor anker liggende schepen
opgekocht en naar Europa, West-Indië en Brazilië verscheept
wordende. Alleen deze kolonie trad nog niet toe tot den Bond.
g) Manitoba, eene veel belovende landboufrers-kolonie
aan den noordelijken Red-rivier, ten Z. van het Winnipeg-meer.
h.) Britsch Columbia, ten O. van Vancouver-eiland,
langs de westkust, gemiddeld 90 mijl breed, H maal zoo groot
als het Duitsche Rijk, met boschrijke hoogvlakten en gebergten,
maar bijna onbewoond, behalve in enkele goudstreken.