Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
vochtigheid, 's zomers als regen, 's winters als sneeuw neer-
slaande, en bij zorgvuldige bebouwing voedt de grond zijn
bewoner nog ruimschoots; die afwisseling, die arbeid komt den
bewoner teu goede, die daardoor gewoonlijk tot een gezonder,
krachtiger ontwikkeling komt dan in de heete landen, en zich
stellig in dit opzicht gunstig onderscheidt van dien der koude
luchtstreken, alwaar de atmosfeer niet genoeg verwarmd wordt om
een noemenswaardige ontwikkeling van het plantenrijk ia 't leven
te roepen, zoodat mensch en dier onder dit gebrek aan vrucht-
baarheid lijdt.
Ook in naburige landen is het klimaat soms onderling zeer
afwijkend; dit staat in verband met velerlei oorzaken, die in-
vloed kunnen uitoefenen op de verwarming van de
lucht, waarvan de voornaamste zijn: — de meerdere of min-
dere nabijheid van de kust; in de landen dichtbij de
zee gelegen is het klimaat gewoonlijk zachter dan binnenslands,
alwaar de zomers heeter, de winters strenger zijn; — liooge
bergen weren soms koude of warme luchtstroomingen, zoodat
dit belangrijken invloed uitoefenen kan op zomerwarmte en win-
terkoude; — de plaatselijke gesteldheid, want als de
bodem moerassig of het land boschrijk is, zal het klimaat koeler
zijn dan bij eene geregelde afwatering en eeue zorgvuldige be-
bouwing; — de lage vlakten bezitten ook een warmer, ge-
matigder klimaat, dan de hooge bergvlakten of geberg-
ten, alwaar de lucht altijd koeler is. Ofschoon als algemeene
wet moet worden aangenomen dat de landen naarmate zij
sterker verwarmd worden, ook een warmer klimaat be-
zitten, zijn er derhalve zoovele afwijkingen en invloeden, dat
daaromtrent het stilzwijgen niet mocht bewaard worden.
Evenmin mag worden verzwegen, dat ofschoon de warmte of tempe-
ratuur van ieder oord op zichzelf telkens afwisselt, niet alleen gedurende
den loop van den dag maar ook gedurende den loop van het jaar, toch
wordt gesproken van eene bepaalde tèmperatuur van zulk een oord; dit
heeft betrekking tot een gemiddeld cijfer uit al de waarnemingen gedu-
rende een geheel jaar op verschillende uren van den dag gedaan. Midden
op den dag en gedurende de zomermaanden is het natuurlijk veel warmer