Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
Eskimo's tot het Christendom le bekeeren. De Duitsche sekte-
der Moravische broeders (Hernhutters) heeft hier ook zendelings-
posten opgericht. De kuststreek, waarop deze koloniën gevestigd
zijn, is wel 3200 vierkante mijl groot, maar lelt nauwlijks
10000 inw., dus nog niet zooveel als de Haarlemmermeer.
Enkele der noordelijkste koloniën hebben drie maanden nacht
en één dag van bijna vier maanden. Het middel van bestaan
is de jacht op rendieren, ijsberen, vossen, hazen, sneeuw-
hoenders, eiderganzen, walvisschen, walrussen, zeehonden. De
Eskimo's, een klein, bruin menschensoort, wonen in hutten
uit sneeuw opgebouwd, bevaren de zee in kleine bootjes en
bereizen de ijs- en sneeuwvelden met sleden door honden ge-
trokken. De uitvoer bestaat vooral uit huiden en spek der
zeedieren en dons. — Enkele der Kleine Antillen zijn
ook Deensch, met name St Thomas, centraal-station der stoom-
vaart in de West-Indische wateren.
3. Britsch Noord-Amerika.
Dit getied bestaat uit al het land aan de monding van
den St. Laurens, ten N. der groote Canadasche meren, en ten
W. daarvan noordwaarts van 49° N.Br , zoo groot als J van
Europa, met nog niet zooveel bewoners als België, ofschoon
het 355 maal grooter is. Het bestaat voor nauwlijks t uit ge-
regeld gekoloniseerde provinciën en voor dus zoo groot als
Europeesch Eusland, uit woest woud- en prairieland, bijna
zonder vaste nederzettingen. Deze landstreken vormen het Ge-
bied van Canada, een Bond, welks hoofdstad Ottawa,
met 20000 inw., aan de gelijknamige rivier ligt, die Opper- en
Neder-Canada aan den linkeroever van den St. Laurens scheidt.
a) Ontario, voorheen Opper-Canada, zoo groot als Groot-
Britanje en Ierland, met 15 maal minder inwoners; hoofdzake-
lijk door Britten, dus protestanten, bewoond; een woudrijk land
met vruchtbare dalen en zeer lange en koude winters. — T o-
ronto, 50000 inw., aan de noordzijde van het Ontario meer.
b) Quebec, vroeger Neder-Canada, grooter dan Frankrijk,
maar nog zwakker bevolkt dan Ontario, hoofdzakelijk bewoond