Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
2ij vooral in het Rots-gebergte en op de noordelijke prairieën;
in het midden vindt men ze nog bij uitzondering in klein
aantal, doch dan zijn ze tot het Christendom bekeerd en land-
bouwers geworden , terwijl ten W. van den Missisippi eene
tamelijk groote streek (1) ter bewoning is aangewezen aan enkele
stammen, wier land de regeering der Vereenigde Staten zich
tegen eenige schadevergoeding heeft toegeëigend.
Van de ontdekking door Columbus af heeten deze oorspron-
kelijke bewoners Indianen, daar hij werkelijk meende Oost-
Indië bereikt te hebben toen hij Amerika's bodem betrad. — De
derwaarts getogen Europeanen beschouwen zich echter eigenaars
te zijn van het werelddeel; ten eerste, in vroeger tijden, de
Spanjaarden, en daarom zijn Spaansche taal en zeden
bij hunne afstammelingen nog steeds heerschende in Middel-
Amerika , Mexico, Florida, West-Indië en het schiereiland
Californië; Spaansche plaats- en riviernamen vindt men aan de
westzijde tot 50" N.Br. Voorts de afstammelingen der F r a n-
s c h e n , voorheen bezitters van de thans nog weinig door-
vorschte deelen van Noord-Amerika; vandaar dat men Fransche
benamingen ontmoet in het gebied van den beneden-Missisippi,
den beneden St. Laurensstroom en op het schiereiland Nieuw-
Schotland, alwaar het Fransch de volkstaal is. — Ruim | van
het ruim 50 millioen bedragend bevolkingscijfer zijn Britten,
Ieren en Duitschers; derhalve is het Engelsch wel de
algemeene landstaal, maar menige streek zoo uitsluitend Duitsch,
dat men er zich van die taal bedient.
De afzonderlijke Landen.
1. Deensch Noord-Amerika.
Sedert 1721 hebben de Denen nederzettingen aan Groen-
lands zuidwestelijke kust; toen vestigde er zich de Noor-
weegsche predikant Hans Egede, om de aan de kusten wonende
(1) 5| maalde grootte van ons Land.