Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
. 174
C. Van de St. Laurens-golf naar het Z.W. tot aan den be-
neden-loop van den Missisippi verheft zich tusschen de kust
eenerzijds en den St. Laurens-stroom, Ohio en Missisippi aan
de andere zijde, het bergstelsel der Alleghanies of Apa-
lachen, ruim dubbel zoo groot maar niet half zoo hoog als
het Europeesche Alpenstelsel, 290 mijl lang en 20 mijl breed.
Het bestaat uit bijna evenwijdige ketenen, zeer gelijkmatig van
richting , door lengtedalen van elkander gescheiden en door dwars-
dalen afgebroken. De oostelijkste keten heet het Blauwe gg-
bergte, waarvan het hoogste punt, tegelijk het hoogste punt van
het geheele stelsel, de 2000 meter hooge Zwarte Dom is,
in den Staat Noord-Carolina. Ook deze bergen bevatten schatten
aan delfstoffen, vooral ijzer, koper, zout, steenkool en petroleum.
Hunne ruggen dragen uitgestrekte wouden, welke zich ook uit-
breiden ten W. van den beneden-Missisippi.
D. Tusschen de drie bovengenoemde gebieden breidt zich
nit de groote vlakte der prairieën (weiden! of savanen,
bijna het zesde deel'van Noord-Amerika, 7 maal grooter dan
Frankrijk. Deze ruimte is het breedst tusschen Premonts-piek
en het Michigan-meer, en wordt naar het Z. en naar het N.W.
langzamerhand smaller. Van de Mexicaansche Golf verheffen
de prairieën zich trapsgewijze naar het N.W., en die verschil-
lende treden doen zich voor, uit het zuiden gezien, als berg-
landen van geringe hoogte. In het zuiden, nabij den voet van
de hoogvlakte is een gedeelte ontzettend naakt en dor, eene
ware zout- en rotswoestijn. Voor 't overige zijn de prairieën
in het Missisippi-gebied meestal ,/rollende prairieën", dat wil
zeggen een golvende, breede en vlakke heuvels vormende bodem,
gelijkmatig bedekt met gras, 's zomers in sommige streken een
waar bloemtapijt; in het gebied van den Missouri en zijne
zijtakken zijn ze gemeenlijk vlak als de spiegel der zee, met
weinige uitzonderingen vruchtbare grasvlakten, door ontzaglijke
kudden wilde buffels en antilopen bevolkt, en derhalve een
geliefdkoosd jachtterrein voor de Indianen, die echter door de
toenemende blanke bevolking meer en meer in de engte gedreven