Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
en met dat van het even hooge maar iets grootere Michigan-
meer, wendt het zich naar het 4 meter lager liggende B r i e-
meer, ongeveer zoo groot als België; dit stroomt af door de
Niagara naar het half zoo groote doch bijna 100 meter lager
liggende O n t a r io-meer, waaruit de St. Laurens zijn oorsprong
neemt. — Tussehen de Brie- en Ontario-meren wordt de 50 meter
hooge waterval van de Niagara gevormd, vooral opmerkelijk
door de breedte (650 meter) en de geweldige hoeveelheid water,
welke aldaar plotseling naar beneden stort.
Aan de oostkust monden voorts de Connecticut, Hudson,
Delaware, Susquehanna en Potomac, meestal den
Po in grootte evenarend en door scheepvaartkanalen met het wes-
telijke binnenland verbonden.
d. In de golf van Mexico monden: de Alabama, iets
langer dan de Weser. — DeMissisippi, de tweede reuzen-
stroom van Amerika. Hij ontspringt ten W. van het Boven-
meer, en wordt slechts door drie andere stroomen op Aarde
in de lengte overtroifen; die lengte is ongeveer zoo groot als de
langste rechte lijn, welke men in Europa trekken kan. Uit de
groote hoeveelheid zand en slijk die zijn water afvoert, heeft
zich aan de monding eene groote delta gevormd, welke zich
steeds verder uitbreidt in de Golf. — Rechts neemt hij op
den van het Rotsgebergte komenden Missouri, die slechts
100 mijl korter is dan de hoofdstroom over zijne geheele lengte,
doch veel minder water afvoert, al telt hij onder zijne takken
de Platte -rivier, langer dan de Rijn, maar ondiep en on-
bevaarbaar. Voorts neemt de Missisippi rechts op, de A r-
kansasende Ked-River (roode rivier), beide anderhalfmaal
zoo lang als de Rijn, — Links monden in de Missisippi de
Illinois en de Ohio, beide slechts weinig korter dan de
pasgenoemden. De gewesten die de Ohio doorstroomt behooren
tot de belangrijkste van het werelddeel; de Kentucky,
ongeveer zoo lang als de Rijn, en de veel langere Tennessee
vallen in deze rivier.
In de golf van Mexico mondt verder: de Rio del Norte,
dubbel zoo lang als de Rijn, grensrivier tueschen de Vereenigde