Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
zomer eene vaart door de tussohenliggende zeestraten mogelijk
is; alleen aan de kusten leven eenige zwervende Eskimo's, die
hier op de vangst van zeedieren uitgaan.
De Baffins-baai scheidt hiervan het oostelijker gelegen
Groenland, waarschijnlijk een zeer groot eilaud, Bornéo
misschien in oppervlakte overtreffend , maar grootendeels met
eene ijskorst bedekt, zoodat de woonplaats der uiterst geringe
bevolking is beperkt tot eene zeer smalle kuststrook in het Z.W.
Zuidwaarts van den oostelijksten uithoek van Noord-Amerika
ligt een andere eilandgroep , de Ganadasche - eilanden, die
belangrijk zijn voor het handelsverkeer met Europa ; maar het
gewichtigste gedeelte der tot dit vastland behoorende eilanden
ligt in en om de Middellandsche zee : het uit groote en kleine
eilanden bestaande West-Indië, welke eilandreeksen die
zee in het oosten begrenzen en in het midden in tweeën deelen.
Men noemt deze eilanden met het westelijk daarvan liggende
vastland M i d d e 1 - Am e r ik a. De eilanden heeten de Groote
en Kleine Antillen, voor zooveel zij de Garaïbische zee in
het oosten en noorden begrenzen, en deze scheiden van de
noordelijke helft, de golf van Mexico^, noord-oostelijk van deze
Antillen liggen de met tallooze koraalriffen omgorde B a h a m a-
eilanden. — Aan de westzijde van tN oord-Amerika ligt eene
lange reeks vulkanische eilanden ten Z.VV. van de westelijkste
kaap, de Aleoeten, en langs de noord-westkust eene bijna
onafgebroken rij eilanden , waarvan Vancouve r-eiland en
Koningin- Charlotte - eiland tot Britsch Noord-Amerika
behooren, de overige lot het gebied der Vereenigde Staten,
het voormalig Eussisch Amerika.
Van deze eilanden zijn vooral de afzonderlijke vermelding
waardig: New-Poundland, Prins Edward en Cape-
Breton, voor de monding van de St. Laurens rivier, alle
Britsch. — De kleine groep van koraaleilanden, de Bermuda's,
op den zeeweg naar Engeland en in bezit van die mogend'-
heid. — De mede aau Engeland behoorende vlakke Bahama-
eilanden, op een uitgestrekten koraalbank liggende; op één