Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
--- wrn^mtmm
167
AMERIKA.
Amerika bestaat eigenlijk uit ée'n stuk land, ongeveer
746000 vierkante mijl groot, dus maal grooter dan Europa,
of f van al liet vaste land, met 86 millioen bewoners, of ji^
van het geheele menschdom. Het is echter saamgesteld uit
twee vrij ongelijke helften, die door de slechts 10 mijl breede
landengte van Panama met elkander zijn verbonden, weshalve
ieder voor zich een vastland uitmaakt: Noord-Amerika
en Zuid-Amerika. Beide zijn bijna geheel van elkander
gescheiden door een uit twee bekkens bestaande Aliddellandsche
zee, de Cara ï bische zee en de golf van Mexico;
terwijl het geheele wereldeel den Atlantischen van den
Grooten Oceaan scheidt; het reikt in het noorden vér
in de Arktische of N o o r d e 1 ij k e IJszee, en nadert in liet
zuiden bijna de Antarktische of Z u i d e 1 ij k e IJ s z e e,
In 1492 door Christophorus Columbus (uit Genua) ontdekt,
vormt Amerika over eene lengte van ongeveer 2000 mijl de
begrenzing der pas genoemde Oceanen, en wordt gemeenlijk
onderscheiden door den naam Nieuwe Wereld. Na Azië
is het van de werelddeelen het grootste.
A. Noord-Amerika.
Vitgébreidlieid: ongeveer 2^ maal zoo groot als Europa,
I van de droge oppervlakte der Aarde, of 418775 vierkante
mijl. Het aantal inwoners schat men op ongeveer 61 millioen,
,'t van de geheele bevolking der wereld.
Uiterste punten: de noordelijkste punt aan de Noordelijke
l.Jszee, is kaap Barrow op 71» N.Br.; als zuidelijkst punt
kan men aannemen Panama op 9" N.Br. Het westelijkst
is kaap Prins van Wales op I 50» W.L., en het oostelijkst
het ïafelhoofd op .38» W.L. — De lijn van het N. naar
het Z. is dus 980 mijl lang, die van het O. naar het W. 840 mijl.
Afgezonderde deelen: in het N. ligt eene groote menigte deels
kleine, deels zeer groote eilanden, bijna altijd ouder sneeuwen
ijs begraven, zoodat slechts gedurende enkele weken in den