Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
166
Kherson, bij den mond van den Dnjeper, bevestigde haven,
met veel handel en fabrieken, 46000 inw. — Taganrog,
43000 inw., aan de Azovvsehe zee; groote graan-uitvoer. —
Kisjinef, hoofdstad van Bessarabie, met 104000 meest .Joodsche
inwoners. — Sewastopol, uitmuntende zeehaven eu vesting
in de Krim (1853—5); de zuidkust van dit schiereiland, is
vol prachtige tuinen en parken, een waar paradijs.
In de rijken Kasan en Astrachan, aan middel- en
beneden-Wolga, bijna 3 maal grooter dan Frankrijk, maar met
naauwlijks éénderde der bevolking.; in het zuiden een heet step-
penland, met onvruchtbare zoutvlakten, noordelijker graanbouw
en eikenbosschen, in het Oeral-gebergle , aanzienlijke goud-
en ijzerwinning: Kasan, 79000 inw., bij de Wolga, vroeger
hoofdstad van een Tatarenrijk , universiteit, laken-, leder- en
zeepfabrieken, belangrijke handel. — Jekaterinenburg,
aan gene zijde van het Oeral-gebergte , centrum van het mijn-
wezen ; goud-, ijzer-, koper-, platina- en zoutwerken, 22000
inw. — Saratoff, 93000 inw., aan de Wolga, met aan-
zienlijke nijverheid en handel. — Astrachan, 48000 inw.,
aan de Wolga-delta, fabrieken en wijnbouw, ontzaglijke visch-
vangst, vooral steur (kaviaarbereiding). — Orenburg, 33000
inw., aan den Oeral, vesting en karavaanhandel , aan de gren-
zen der beschaafde wereld.
In de Europeesehe provincie Kaukasië, de noordelijke
helling van den Kaukasus en de daarvoor gelegene vruchtbare,
maar weinig bebouwde vlakte is alleen de hoofdstad Stavropol
noemenswaardig. In deze provincie en de overige zuidoostelijke
deelen van Europeesch Kuslaud zwerven eenige Kirgiezen en
Kalmukken-stammen, met hunne kudden rond.
G r o o t-R u s 1 a n d, ruim | van geheel llusland , in het
Z. grootendeels zeer vruchtbaar, rijk graanland, nijver en volk-
rijk , maar ten N. van den Baltisch-Oeralischen landrug bijna
onafgebroken wouden en zwak bevolkt. — In Z u i d e 1 ij k
Groot-Rusland, het Wolga-Oka gebied, met graanbouw,
hennepteelt en veel nijverheid: de oude hoofdstad Moskoui