Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
670000 inw., aan de Newa-monding, grootsch en vol pracht-
gebouwen; zij is de belangrijkste handelstad, en nä Moskou ook
de gewichtigste fabriekstad. — Niet ver vandaar in de Finsche
golf de sterk bevestigde voorhaven van de hoofdstad, Kron-
stadt, 45000 inw.; aan de omringende kusten heerlijke parken
en zomerresidentiën van het hof. — Riga, 102000 inw., aan
de Düna, hoofdstad van Lijfland, na Petersburg de aanzien-
lijkste zeehandelstad, vlas, lijnzaad, graan, hennep en talkuit-
voerend. — De beschaafde standen dezer provinciën zijn meest
van Duitsche afkomst.
In het voormalig Polen, dat bijna 4 maal zoo groot is als
Nederland, grootendeels eene vruchtbare graanvlakte, Ruslands
westelijkst deel: Warschau, 252000 inw., aan de Weichsel,
eene stad rijk aan paleizen en kerken; academie, handel en
fabrieken. — Lublin, 20000 inw., levendige handelstad.—
In West- of Wit-Rusland, ruim 12 maal grooter dan
ons land, met uitgestrekte moerassige wouden, waar de oor-
spronkelijke os nog rondzwerft; Wilna, 80000 inw., aan de
Wilia, de oude hoofdstad van Littauen. — Minsk, 36000
inw., nevens moerassen van onmetelijke uitgebreidheid. — In
Klein-Rusland of de Ukraine, een der vruchtbaarste
graanlauden der wereld, 6^ maal grooter dan Nederland: Kj e f,
aan den Dnjeper, oudste en heiligste stad van Rusland, 70000
inw., prachtige ligging en veel handel. — Berditsef,
zuidwestelijker, 53000 inw., bijna uitsluitend Israëlieten. —
K har kof, 67000 inw., aan den Donetz, groote jaarmarkten
en uitgebreide handel.
In Zuid- of N i e u w-R u s 1 a n d, bijna dubbel zoo groot
als het voorgaande, vlak, grootendeels weiden en steppen, dus
rijk aan veehouders ; B e s s a r a b i ë is een uitmuntend wijn-
land , het schiereiland de Krim is deels steppe, deels vrucht-
baar heuvelland: Odessa, 185000 inw., aan de Zwarte zee,
fraaie havenplaats met den gewichtigsten handel van geheel Zuid-
Rusland ; uitvoer van graan , lijnzaad , talk , leder. — N i k o-
lajef, 83000 inw., bij de Boeg-monding, oorlogshaven. —