Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
XVII. Het-Grootvorstenclom Zevenburgen, bijna zoo
groot als Nederland en België, maar slechts ruim i van dier
bevolking, een vruchtbaar graan- en woudland, rijk aan vee en
weide, edel metaal, steenzout en zoutbronnen, het land van
boven-Marosj en Szamosj. — Meer dan de helft der bewoners
zijn Eoemeenen, ruim i Magyaren , j Duitschers, zoogenaamde
Saksers, sedert de 12de eeuw derwaarts overgebracht. — K 1 a u -
s e n b u r g, 26000 inw., sterke hoofdstad , in het Hongaren-land
aan de Szamosj. — In het Z. in het Saksen-land: Hermann-
Stadt, 20000 inw., handel en nijverheid. — Kronstadt,
28000 inw., grenshandelstad.
De Militaire Grenzen, een 85 mijl lange strook lands
van zeer afwisselende breedte, langs de zuidgrens, zoo groot
als I van Nederland, strekte voorheen ter verdediging der mo-
narchie tegen Turksche aanvallen en Turksche pest; thans wor-
den grondgebied en bevolking bij Hongarije, Slavonië en
Kroatië ingedeeld. Het westelijke gedeelte is bergachtig; wijn-
bouw, jacht en visscherij van belang. De boeren waren vroe-
ger allen soldaten. — Peterwarde in'is de hoofdvesting.—
In het O. boorde de Donau zich bij Orsowa een weg door het
gebergte om de lage vlakte te bereiken; die mijlenlange ver-
nauwing noemt men «de IJzeren Poort."
Sedert 1878 heeft Oostenrijk de Turksche landschappen Bos-
nië en Herzogewina ten Z. van de Save, tusschen Servië
en Dalmatië, militair bezet en het bestuur op een geregelden
voet gebracht. Serajewo, eene fabriek- en handelstad van
50000 inw., is de hoofdplaats.
Tusschen Oostenrijk en Zwitserland ligt aan den boven-Eijn
een onbeduidend maar zelfstandig landje, het Vorstendom
Liechtenstein, op nauw 3 vierk. mijl 8300 inw. tel-
lend; de Vorst houdt doorgaans verblijf te Weenen.
Het Koninkrijk Denemarken.
Het eigenlijke rijk, tusschen Noord- en Oostzee, is ^ groo-
ter dan Nederland, maar minder dicht bevolkt, en bestaat uit