Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
25. Het Vorstendom Re u s s - j o n g e r e linie.
Half zoo groot als Zeeland. — Hoofdplaats: S c h 1 e i z. —
Belangrijker is de fabriekstad Gera.
In het Zuid-westen van Duitschland ligt:
26. Het Rijksland E1 z a s-L o t h a ri n g e n.
Bijna zoo groot als het koninkrijk Saksen, met ^ der be-
volking van dat land; evenals het aan de overzijde van den Rijn
gelegen Baden, een der fraaiste, vruchtbaarste en nijverste landen
van Middel-Europa. Van ouds tot Duitschland behoorende, werd
het in de 17'^° eeuw door Frankrijk'veroverd, in 1871 door
Duitschland teruggenomen en thans door een Keizerlijk Stadhouder
bestuurd. De bodem is voor een groot deel Rijnvlakte, overigens
heuvel- en bergland, door de boschrijke Vosges gevormd. —
Straatsburg, 100000 inw., aan de lU, bij den Rijn, sterke
vesting, handel- en fabriekstad; academie; de domtoren in spits-
boog stijl is 140 meter hoog. —• Colmar, 24000 inw., hooger
aan de lU, fabriekstad. — Mü hIhausen, 53000 inw., ook
in 't Z., nog belangrijker fabriekstad (manufacturen). — Metz,
56000 inw.,'in Lotharingen, aan den Moezel, sterke vesting.
De Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie.
De oppervlakte van dit uit 17 landen saamgestelde Rijk,
bestaat uit de Oost- (of Duitsche) Alpen, het bergachtig noord-
oostelijk kustland van de Adriatische zee, de Karpaten-landen
met inbegrip der Hongaarsche vlakten en de Boheemsche berg-
groepen. Bijna 19 maal grooter dan Nederland, telt het slechts
ongeveer 10 maal zooveel inwoners. Van die 372 millioen zijn
i Duitschers (vooral in Bohemen en de Aartshertogdommen
Oostenrijk); ^ Slaven, met name de Czechen (spr. tzegchen) in
Bohemen, de Moraviërs, Slowaken, Polen, Roethenen, Slovenen,
Kroaten en Serviërs; tV Romanen, vooral Italianen; 7 Hongaren
of Magyaren (spr. madsjéaren); voorts Israëlieten, Zigeuners,
Armeniers; derhalve eene zeer gemengde bevolking. — Roomsch-
Katholiek zijn Grieksch i, slechts yV Protestantsch.