Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
en ooftland, met wijnrijke heuvelklingen en hooger op het gebergte
dichte naaldbosschen. — Hoofdstad: Karlsruhe, 37000 inw., „ ,
ten O. van den Rijn. — Baden-Baden, aan den voet van
het Schwarzwald, de bezochtste badplaats der wereld. — Mann-
heim, 40000 inw., aan de monding van den Neckar, nä Keulen
de belangrijkste handelstad aan den Rijn. — Heidelberg, Bi
aan den Neckar, overheerlijk gelegen acadiemiestad, met prachtige
slotruïne. — Freiburg, 25000 inw., in den Breisgau, met
schoonen dom in spitsboog st^l. — Constanz, aan de Bo-
densee, op den Zwitserschen oever.
4. HetKoninkrijk Württemberg.
Ruim half zoo groot als Nederland, grootendeels bergachtig
Neckar- en Donauland , met liefelijke valleien, goede graanakkers
en rijken wijn- en ooftbouw.
De gedeeltelijk water- en boomlooze Rauhe Alb wordt tot
schapenweiden gebezigd.
Hoofdstad: Stuttgart, 105000 inw., dicht bij den Neckar,
eene fraaie, welvarende, nijvere stad met heerlijke omstreken. —
Heilbron, aan den Neckar, belangrijkste handel- en fabriek-
stad van het land. — Ulm, sterke vesting met beroemden dom,
aan den Donau, 26000 inw.
5. Het Koninkrijk Beieren.
De grootste Duitsche Staat nä Pruisen, maal grooter dan
Nederland. Van de 8 provinciën ligt er eene, de Pfalz of
Rijn-Beieren, afgescheiden van de overige op den linkeroever
van den Eijn tegenover Baden, een gezegend stukje land. Beieren
is overigens niet overal even vruchtbaar, en stijgt in het zuiden
aan den voet der Alpen tot eene hoogvlakte van ruim 500 meter
hoogte, waarop uitgestrekte moerrassige, slechts riet, gras en
mos opleverende vlakten.
Ten N. van den Donau daalt het land naar den Main, en
dat zoogenaamd Frankenland is schoon en vruchtbaar aan granen,
wijn en'ooft; overal hoogstbelangrijke veeteelt.