Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
Magdeburg, 90000 inw., aan de Elbe, met beroemde
domkerk, aanzienlijke fabriekstad. — Halle, 53000 inw., aan
de Saaie, met zoutwerken. — Erfurt , 44000 in>v., voormaals
hoofdstad van Thüringen. — Wittenberg, 11000 inw., aan
de Elbe, Luthers woonplaats.
VIII. Hannover, iets kleiner dan Brandenburg, het land
van Weser en Eems; het derde gedeelte, vooral in 't N.O. en in
't W. nabij onze grenzen, moerassige vlakten en heiden (Lune-
burger-heide, Twister-moeras), een ander derde is bouwland
de Boven-Harz behoort er toe. Aan de Noordzee-kust scheeps-
bouw en zeehandel. Het Eemsland, het N.W.lijkst deel, heet
Oost-Eriesland, met HoUandsche natuur en levenswijze. —
Hannover, 120000 inw., aan de Leine, bloeiend door nijver-
heid. — Harburg, recht over Hamburg, aan de Elbe. —
Goslar, oude Duitsche stad aan den voet van de Harz. —
Emden, zeehaven, aan den Dollart. — Aan den ingang van
de Jade-golf, door Oldenburg omsloten , ligt de eerste oorlogs-
haven van het Duitsche Eijk: Wilhelmshafen.
IX. S1 e e s w ij k-H o 1 s t e i n (Schleswig-Holstein), met het
Hertogdom Lauenburg, ruim half zoo groot als Nederland,
ten N. van de beneden-Elbe; een land van veeteelt, akkerbouw
en zeehandel. De bewoners van het noordelijkst gedeelte zijn
Denen. — Hoofdstad: Schleswig (Sleeswijk), aan den zeearm
Schlei, in de nabijheid de Danewirk, wéleer grenswal tusschen
Duitscher en Denen. — Kiel, 32000 inw., aan eene bocht
der Oostzee, tweede oorlogshaven van Duitschland. — Altona,
92000 inw., aan Hamburg grenzend, gewichtige zeehandel.
X. W^estfalen, weinig grooter dan de vorige provincie,
langs onze oostelijke grenzen, het land van boven-Eems, van
Lippe en Euhr, tot voorbij de Weser. In 't N.W. vlak, overigens
bei^land, ontzaglijk veel ijzer en steenkolen opleverend, derhalve
een bedrijvig fabriekland. — Munster, 25000 inw., in het
vlakke noorden; hier werd in 164B de Westfaalsche vrede ge-
sloten. — Bielefeld, aan den voet van het Teutoburger-woud,.