Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
ingenomen door de Duitsche middelgebergten, wordt Pruisen
doorstroomd door Rijn, Weser, Elbe, Oder en Weichsel. "Van
de bevolking zijn | Duitschers, de overigen meestal Polen. Aan
landbouw paart zich levendige handel, veelzijdige nijverheid en
in het Z. en W. belangrijke mijnbouw.
I. Provincie Brandenburg, grooter dan Denemarken,
het gebied van Havel, Spree en middel-Oder, heeft een vlakken
zand-, klei- en moerasbodem, met onaanzienlijke hoogten. De
streken langs de door de Havel gevormde meren behooren tot
de fraaiste van Noord-Duitschland. — Pruisens hoofdstad is
Berlijn, aan de Spree, 1 000000 inw., residentie, zetel van
kunsten en wetenschappen, gewichtige fabriek- en handelstad;
druk bezochte academie. — Potsdam, 44000 inw., aan de
Havel, is de tweede residentie; met de lustsloten Sanssouci en
Babelsberg, schoone parken. — Brandenburg, aan de
Havel, de oudste stad van het land. — Aan den Oder ligt
Frankfurt a. d. O., handelstad met 48000 inw.
II. Pommeren, langs de Oostzee, ongeveer zoo groot als
Nederland, het land van den beneden-Oder en talrijke kustrivie-
ren, benevens het eiland Rügen; deels een meerrijke landrug
met mageren grohd, deels vruchtbare klei, op Rügen krijtrotsen.
Een land van akkerbouw, veeteelt, visscherij en zeehandel. —
Hoofdstad: Stettin,' 76000 inw., aan den Oder, in zekere
mate de zeehaven voor Berlijn. — Stralsund, vesting en
zeehandelstad.
III en IV. Pruisen, het voormalig koninkrijk van dien
naam, thans in de provinciën Oost- en West-Pruisen
verdeeld, die te zamen ongeveer tweemaal zoo groot zijn als
Nederland, aan de mondingen van Njemen en Pregel, en aan
ben eden-Weichsel en Netze; in de riviervlakten zeer graanrijk,
gedeeltelijk een meerrijke, zandige landrug. In 't O., vermaard
wegens de paardenfokkerij, spreekt het volk Littausch.
Oost-Pruisen, tusschen het Kurische haff en de Russi-
sche en Poolsche grenzen, met de hoofdstad Koningsbergen