Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
133
In Azië: het uitgestrekte Oost-Indië met Ceilon, meer
dan de halve bevolking van Europa; het eil. Hongkong, bij
Kanton. — In Australië : Nieuw-Holland, Tasmania,
Nieuw-Zeeland en de Fidsji - eil., meer dan | van
Europa, doch met slechts de halve bevolking van Denemarken. —
In Afrika: het Kaapland, Na tal, O. en W. Griqua-
land en de Transvaalsche republiek; de forten aan de
Goudkust, St. Helena en Ascension, en Mau-
ritius. Al deze koloniën beslaan maal de oppervlakte
van Europa, en het aantal Britsche onderdanen bereikt | van
Europa's bewonertal.
Het Duitsche Eijk.
Dit Statenbond bestaat uit 26 Staten van zeer verschillende
grootte, en neemt de Noord-Duitsche vlakte en al de Duitsche
bergstreken in, behalve Bohemen en Moravië. Evenwel wonen
niet al de Duitschers binnen de grenzen van dit Eijk; ^ woont
daarbuiten, en daarvan jV in Oostenrijk en tV in Eusland. Maar
daarentegen zijn van de ruim 42 millioen bewoners van het Duitsche
Eijk 87o niet-Duitschers, van deze f Polen. De Pruisische
Staat neemt van de 9812 vierkante mijlen iets meer in dan tV;
Beieren iets meer dan f, de overige 24 Staten te zamen slechts
ongeveer
Aan het hoofd van het Eijk staat als erfelijk Duitsch Keizer
de koning van Pruisen; hij voert bevel over het Duitsche leger
en de Duitsche vloot. Eene vergadering van 58 vertegenwoor-
digers der verschillende regeeringen vormt den Bondsraad; de
vergadering van 383 door het volk gekozen afgevaardigden den
Eijksdag. Beide ontwerpen en overwegen de wetten.
1. Het Koninkrijk Pruisen.
Dit wordt in twaalf groote provinciën verdeeld, deze weder in
onderverdeelingen; het is ruim 10 maal grooter, met bijna 7 maal
meer inwoners dan Nederland, en bevat ongeveer geheel Noord-
Duitschland en een groot deel van Middel-Duitschland; in 't N.
en O. bijna uitsluitend lage vlakte, in 't Z. en W. grootendeels