Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
streken van Engeland, Wales en Zuid-Schotland: vooral steen-
kolen, yzer, tin en koper; hierdoor werd de nijverheid gebaat,
die zich naar alle richtingen verbazend ontwikkelde; metalen,
katoen, wol, vlas, zijde, worden er in ongelooflijke hoeveel-
heden verarbeidt; scheepsbouw, suikerraffinaderij, bierbrouwerij
op grootsche schaal. Alle middelpunten van nijverheid liggen
op of nabij rijke steenkolenbeddingen: dat van Zuid-Wales levert
ruw ijzer, waarvan Engeland meer voortbrengt ^an geheel het
overige Europa; dat van Birmingham levert allerlei metaalwaren;
dat van Stoke aardewerk; dat van Manchester katoenen stoffen;
dat van Leeds wollewaren; dat van Newcastle steenkolen; dat
van Glascow katoenwaren, enz. Al die nijverheidstakken be-
reikten den hoogsten trap van bloei.
Dat dit mijnwezen en die nijverheid den handel en de scheep-
vaart hielpen ontwikkelen, is zeer natuurlijk, vooral daar Engelands
ligging en talrijke havens als van zelf het verkeer met allerlei
landen bevorderden. Het heeft dus de oppermacht ter zee, en
toont dit ook door zijne oorlogsvloot, de belangrijkste aller
Staten. Verscheidene kanalen doorsnijden het land allerwege,
maar vooral is het aantal spoorwegen van belang.
Het geheele Rijk is in 116 graafschappen of shires van zeer
ongelijke grootte verdeeld; oudtijds Engeland in een 7-tal Konink-
rijken, hieronder genoemd. De Koning (of Koningin) ziet hare
macht beperkt door het Parlement, bestaande uit het Huis der
Lords of Peers (spr. piers), dat is: van den Hoogen Adel, en
het Huis der Gemeenten, het Lagerhuis, door de bevolking ge-
kozen. Engeland is het land, waar deze constitutioneele vorm
van regeering oorspronkelijk te huis is, en waar de maatschappij
zich dus als 't ware naar dien staatsvorm regelde.
Het Koninkrijk Engeland.
In Middel-Engeland: a. Het Koninkrijk Essex, aan Noordzee
en Theems: Londen, 3| millioen inw., dus bijna zooveel als
geheel Nederland, de grootste stad der wereld, ligt aan de Theems.
9