Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
De hoofdstad Assen is eene lieve stad; — M e p p e 1, be-
drijvig-e marktplaats; — Hoogeveen, aanzienlijkste bevol-
king en bloeiende veenkolonie; — Coevorden, voorheen
vermaarde vesting, thans een onbeduidend stadje.
11. In 't. Z. ligt langs de Maas uitgestrekt de provincie
Limburg, door België en Duitschland omklemd, op ruim
40 vierkante mijl 242000 inw.; het noorderdeel schrale grond
met veel moerassige heidevelden, het zuiden heuvelachtig, bosch-
rijk en goed bebouwd, de schoonste streken van ons land
bevattend.
De hoofdstad Maastricht, 28000 inw., aan de Maas,
in het uiterst Z.W., middelpunt van kanalen en vooral van spoor-
wegen, veel nijverheid (aardewerk, glas, papier, enz.); zij ligt
aan den voet van den St Pietersberg, niet eindelooze uitholin-
gen. — Lager aan de Maas, aan de monding der Roer, Roer-
mond, fabriekstad, en Venlo, levendige handelsplaats. —
Minder belangrijk zijn Weert, aan de Zuid-Willemsvaart en
het kleine Sittard.
Nederland heeft na Groot-Britanje de belangrijkste buiten-
landsche bezittingen, als in Azië: het grootst gedeelte
van den Indischen Archipel, de Soenda-eilanden en de
Molukken, bekend als Nederlandsch-Indië, op
29000 vierkante mijl ruim 20 millioen inw. — In Australië;
het westelijk gedeelte van N i e u w - G u i n e a. — In Zuid-
Amerika: Suriname of Nederlandsch-Guiana. —
In West-Indië: de Kleine Antillen: S t. Eustatius,
Saba en de helft van St. Martin, en de Curacjaosche
eilanden.
Groot-Britanje en Ierland.
Dit Vereenigd Koninkrijk, bijna 10 maal grooter dan Neder-
land en met ongeveer 9 maal meer., bewoners, bestaat geheel
uit eilanden: Engeland, Wales en Schotland vormen
te zamen het eiland G r o o t-B r i t a n j e, voorts Ierland
en een aantal kleinere eilandgroepen. Van het /geheel beslaat