Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 126 ^
8. Friesland, tusschen Zuiderzee en de Wadden (aan»
slibbingen tusschen vasten wal en eilanden), op 60 vierkante mijl
825000 inw. In 't W. en N. vlak, veel weilanden en uitmun-
tende bouwlanden, in 't Z.O.. hooger met veenen; de veestapel
is in dit gewest het grootst. De plattelandbewoners houdt men
voor afstammelingen van den minstvermengden Germaanschen
stam, hun taal staat op zich zelve, tenzij men er verwantschap
met het Engelsch in wil vinden.
Leeuwarden, 26000 inw., bloeiende hoofdplaats, waar
de halve provincie ter markt komt.
Harlingen, 10000 inw., de belangrijkste haven in het
noorden. — S n e e k, welvarende marktplaats , midden in het
gewest. — Minder aanzienlijk, maar toch welvarend zijn D o k-
kum, Franeker, Bolsward en het vlek Heerenveen;
onbeduidend de stadjes IJlst, Sloten, Workum, Hinde-
lopen en het grijze, weleer machtige Stavoren. — De
eilanden Ameland en Schiermonnikoog behooren
tot Friesland, het eerste is door een dam met het vastland
verbonden.
9. Groningen, omvat 42 vierkante mijl met 250000 inw.,
en bestaat uit heerlijke kleigronden in 't N., met minder vrucht-
bare gedeelten in het Z. vooral in de oostelijke grensstreken, het
Bourtanger-moeras, eigenlijk een hoog veen; haver en gerst
zijn de hoofdproducten.
Het middelpunt der land- en waterwegen dezer provincie is
de hoofdstad Groningen, 40000 inw., bloeiende binnen- en
buitenlandschen handel, academie, ruime pleinen en straten. —
Behalve het kleine Delfzijl aan den Dollart, zijn hier geene
steden, maar een aantal bloeiende vlekken en dorpen (veen-
koloniën), zooals: Hoogezand, Sappemeer, Veendam,
Wildervank, Pekel-a, Winschoten en Appingadam.
10. Drenthe, meestal schrale grond met veel hoogveen,
in bloei en bevolking toenemend; op 48è vierkante mijl thans
118000 inw., dus 2430 op elke mijl, 6 maal minder dicht
bevolkt dan Zuid-Holland. Nieuwe kanalen bevorderen den bloei.