Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
grootendeels ylak polderland ten N. van de Maas, en eenige
eilanden door dien mond gevormd, vooral daar graanbouw, maar
overigens meest veeteelt. — 's Gravenhage, de hoofdstad, met
115000 inw. (waarvan 10000 in Scheveningen), eene der fraaiste
steden, ruime pleinen en dreven, en heerlijke omstreken; de Ko-
ning resideert, de regeering zetelt en de staten-generaal verga-
deren er; eenige fabrieken en een druk vreemdelingen-bezoek
bevorderen de welvaart. — Rotterdam, koopstad aan de
Maas, 150000 inw., door scheep- en stoomvaart bloeiend,
zoodat het Amsterdam daarin den eersten rang betwist; velerlei
fabrieken in en om de stad verlevendigen het vertier.
Dordrecht, de oude, koopstad aan de Merwede, temidden
van het drukste verkeer op de rivieren, 35000 inw.— Schie-
dam, 21t00 inw, drukke handel en hoofdplaats der jenever-
stokerijen, ligt beneden Rotterdam aan de Maas. — Iets lager
Vlaardingen en Maassluis, zetels der haringvisscherij.—
Ten Z.O. van 's Gravenhage Delft, 25000 inw, met de graf-
kelders der Vorstelijke familie; de Polytechnische school en eenige
fabrieken bevorderen den bloei der stad. — Ten N. van de
residentie: Leiden, aan den Ouden Rijn, 40000 inw., ver-
maard in onze geschiedenis en buiten 's lands als kweekplaats van
vele geleerden; ook thans is de academie nog gunstig bekend;
laken- en dekenfabrieken. Evenals Delft aanzienlijke marktplaats.
In 't Oosten: Gouda, 18000 inw., ~aan den Hollandschen
IJsel, veel binnenlandsch scheepvaartverkeer, pijpenfabrieken ;
de beschilderde glazen van de Groote kerk zijn bekend; — voorts
Gorinchem of Gorkum aan de Merwede, vesting met le-
vendige markten. — Kleiner en minder beteekend zijn benoor-
den Maas en Merwede : Woerden, aan den Ouden Rijn,
Oudewater aan den IJsel, Vianen en Schoonhoven
aan de Lek, Leerdam aan de Linge, en het aan Rotterdam
grenzende Delfshaven aan de Maas. — Op de eilanden:
B r i e 11 e, hoeksteen van Nederlands onafhankelijkheid, en
Helvoetsluis, bevestigde oorlogshaven aan het Haringvliet,