Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
Duitschland, Frankrijk en Engeland, het gebied van Schelde en
middelloop van de Maas, in 't Z.O. bergachtig door de aan
ijzer en kolen rijke Ardennen, is grootendeels vlak en zeer vrucht-
baar behalve in de zandstreken langs onze grenzen, en iets
kleiner dan ons land, maar van alle Europeesche Staten het
dichtst bevolktst (ruim 10000 inw. op elke vierkante mijl).
De B^ millioen bewoners hebben één belangrijk punt van
overeenkomst, zij zijn bijna zonder uitzondering alle Roomsch-
katholiek, maar bestaan anders in afstamming en taal uit twee
zeer onderscheidene gedeelten, | Vlamingen, Vlaamsch spre-
kend , I W a 1 e n, Fransch of Waalsch sprekend; deze minderheid
heeft de macht in handen. Geen ander land is zoo rijk met
spoorwegen doorsneden, en fabriekwezen en mijnwerken bereikten
een hoogen graad van ontwikkeling; ook de landbouw wordt
daarom niet verwaarloosd, zelfs is het Land van Waes
een deel van Vlaanderen, vermaard wegens de oordeelkundige
bebouwing.
Hoofdstad Brussel, met de volkrijke voorsteden, 400000 inw.,
aan de Senne, in de provincie Brabant, een der fraaiste steden
van Europa, vooral het hooge gedeelte met de paleizen en parken.
Prachtig raadhuis en hoofdkerk in Germaanschen stijl. Velerlei
fabrieken. Eenige mijlen zuidelijker: Waterloo, Quatre-
bras, Belle-alliance. — Antwerpen, met iets grooter
bevolking dan Rotterdam, aan de Schelde, vóór driehonderd jaar
de wereldmarkt, thans levendige doorvoerhandel en fabrieken. —
Gent, iets minder bevolkt, aan de Schelde, gewichtigste
fabriekstad, vooral katoenen-stoffen. — Brugge, 50000 inw.,
vóór Antwerpens bloeitijd de belangrijkste handelstad der Aarde. —
Ostende, aan de Noordzee, havenstad en zeebad. — Luik,
zoo groot als 's Hage, aan de Maas, belangrijke metaal-industrie,
een der gewichtigste oorden voor de vervaardiging van wapens. —
Spa, wereldberoemde badplaats ten O. van Luik. — Zuide-
lijker: Namen, aan de Maas en Sambre, fabriekstad; —
Möns (Nederl. Bergen), middelpunt van mijnen en fabrieken.