Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
Het groötste Kanton is Grauwbunderland (Graubundten),
doch zeer schraal bevolkt; bijna even groot is Bern met t van
de geheele bevolking van Zwitserland, waarvan zij te zamen | der
oppervlakte beslaan. — De St. Gotthardt- en de- Splngen-passen
zijn de hoofdverbindingswegen van noordelijk Zwitserland met
Italië. — De oorsprong van den Zwitserschen Bond is de ver-
eeniging van de vier Woud-kantons Uri, Schwyz (vandaar
de naam van den geheelen Staat), Unterwalden en Lucern,
aan het einde van de 13de eeuw, tot het Vierwaldstiidter Ver-
bond ; spoedig sloten zich hierbij aan Zurich, Zug, Glarus
en Bern, — eerst veel later de overige.
Bern, de hoofdstad, aan de .\ar, zoo bevolkt als Leiden. —
Genève, weinig minder inwoners dan Utrecht, aan het meer
van Genève ter plaatse waar de Rhône uitstroomt; de schoonste
stad van den Bond, met aanzienlijken handel en verbazende
hoeveelheden gouden en andere horlogiën afleverende, waarin
het wedijvert met eenige andere oorden in de J u r a-valleien
van het kanton Neufchatel. — Basel, ongeveer zoo groot als
Genève, aan den Eijn, de tweede stad in handel en de eerste
in rijkdom. — Zurich, 22000 inw., behalve de volkrijke
voorsteden, aan het meer van dien naam, buitengewoon bloeiend
en nijver; zetel van wetenschappelijke ontwikkeling.
Luxembu rg.
Dit bloeiend Groothertogdom, slechts zoo groot, als ons Drenthe,
maar me| de dubbele bevolking, bestaat uit een woudrijk ge-
deelte van het Ardennen-gebergte, dat veel ijzermijnen bevat.
De Koning van Nederland is er Groothertog en kan een lid
van zijn Huis als Stedehouder aanstellen. — Hoofdstad Luxem-
burg, aan de Alzette, 18000 inw., voorheen eene vermaarde
vesting, thans ontmanteld. — De bewoners zijn Duitschers,
nauwlijks spreekt Pransch.
België.
Dit Koninkrijk, sedert 1830 van Nederland gescheiden, een
driehoek in eene uiterst gunstige ligging tusschen Nederland,