Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
In het boomlooze, steenachtige Champagne: Rheims, 70000
inw., met beroemden, gothischen dom, voormalige krooningstad,
nu een middelpunt van den wijnhandel, en groote fabrieken. —
Sédan, vesting aan de Maas. — In Vlaanderen, bij de Bel-
gische grenzen: Lille (Nederl. Eijssel), 170000 inw., aan de
Lijs, een zijtak der Schelde, zeer sterke vesting en fraaie stad,
eene der gewichtigste fabriekplaatsen. In den omtrek liggen meer
fabrieksteden en deze provincie is ook voor steenkolen en ijzer
de belangrijkste; tegelijk de volkrijkste, nijverste en meest ver-
lichte. — Aan zee: Boulogne en Calais, bevestigde
havens met veel doortocht naar en van Engeland.— Amiens,
aan de Somme, 65000 inw., fabriekstad.
In het vriendelijke Normandie: Rouen, 102000 inw., aan
de Seine, een der bloeiendste steden wegens de linnen-industrie ;
prachtige dom. — Aan de monding dier rivier Ie Havre,
90000 inw., na Marseille de aanzienlijkste handel. — Cher-
bourg, aan de noordzijde van het iN ormandisch schiereiland,
Erankrijks eerste oorlogshaven. — In Bretagne, een arm, ruw
rotsland, welks bewoners Keltisch spreken : Brest, 66000 inw.,
aan de westspits, handels- en oorlogshaven. — Nantes, aan
de Loire, bijna dubbel zoo groot, fraaie en bloeiende handel-
stad, de vierde van Frankrijk. — In Maine: le Mans, onge-
veer 50000 inw., groote linnenweverijen. —In Anjou: Angers,
aan de Mayenne, iets grooter fabriekstad. — In Poitou, welks
westelijk gedeelte de Vendée is, bekend door de gehechtheid aan
geloof en koninklijk huis (16de en 18dè eeuw): Poitiers,
30000 inw., op eene ruimte van 2 uur in den omtrek. — In
Orléannais : Orléans, aan de Loire, 50000 inw., Z.Z.W.lijk
van Parijs, prachtige stad, voorheen residentie. De boorden
van de Loire, hier in 't hart van het land, heeten de /,tuin
van Frankrijk."
In Lotharingen: Nancy (Duitsch: Nanzig), 53000 inw., aan
de Meurthe, fraaie, bloeiende stad. — In Franche-Comté, Be-
sançon, ongeveer even bevolkt, vesting aan de üoubs. —
Belfort, grensvesting aan de Vosges. — In Bourgogne (Nederl.