Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
—-a
mm
114
gebergte; evenzoo is Corsica zeer bergachtig. — Merkwaardig
is het dat de P y r e n e ë n als het ware uit eene lage vlakte
tot eene aanzienlijke hoogte oprijzen,
In zijne afwisseling van heuvelachtige hooge en lage vlakten
is Frankrijk, begunstigd door eene zeldzaam goede ligging tus-
schen twee druk bezochte zeeën en in een aangenaam gematigd
klimaat, een fraai, rijk en vruchtbaar land, het rijkst en vrucht-
baarst naar 't oosten en noordoosten, Europa's meest gezegend
wijnland. Behalve Bretagne is het noorden vol weiden en graan-
velden ; het zuiden vooral rijk aan wijn, olijven, amandelen en
andere boomvruchten. Onvruchtbaar zijn de kalkrotsen ten wes-
ten der Cevennen, een gedeelte van den krijtbodem in Champagne,
en vooral de moerassige heidevlakten, landes, ten zuiden der
Garonne-monding. — In de noordelijke helft spreekt het volk
vrij zuiver Fransch, in het zuiden meest Provençaalsch.—
De oude provinciën van Frankrijk zijn tegenwoordig vervangen
door eene indeeling in 86 departementen, meestal de
namen van daarin voorkomende rivieren of bergen voerend.
P a r ij s , twee millioen inw., in 't midden van Noord-Frank-
rijk, aan de Seine, is eene prachtige stad aan den voet der
Montmartre in een vriendelijk landschap; op den rechteroever
ligt het aanzienlijkst gedeelte der stad, die door breede straten
(boulevards) en pleinen is doorsneden, tal van parken, tuinen,
paleizen, publieke gebouwen en kunstverzamelingen bevat. Vooral
noemenswaardig zijn de Champs Elysées van den grooten
triomfboog naar de Tuilerieën (in 1871 grootendeels ver-
brand) en het Louvre- museum, verderop de groote Nôtre
dame- kerk ; elders het Hotel der Invalieden met het
graf van Napoleon I en het nieuwe opera-gebouw. De
parken van Boulogne en van Vincennes grenzen aan de
stad. — Zeer nabij is ook het park van S t. C 1 o u d en slechts
op een paar uur afstand Versailles, 60000 inw , voormalige
residentie, met prachtige paleizen, parken en kunstschatten. —
S t. Denis, de begraafplaats der Fransche koningen ligt ten
noorden van Parijs.