Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
vinciën, een waar doolhof van bergen, bewoond door een vlijtig,
krachtig en vrijheidlievend volk met eigenaardige staatsinstellin-
gen : de zeehaven Bilbao. — In 't koninkrijk der Balearen
is Palma de aanzienlijkste stad op het grootste en vrucht-
baarste eiland Mallorca.
Tegenover de zuidkust bezit Spanje op de Marokkaansche kust,
enkele steden, tot gevangenissen ingericht, en presidios genoemd;
C é u t a is de voornaamste. Bovendien bezit het nog de vol-
gende koloniën : in West-Indië Cuba en Portorico; —
in Azië de P h i 1 i p p ij n e n en de naburige Australische eiland-
groepen der Carolinen en Marianen; — in Afrika de
Guinea-eilanden Fernando Po en Annobon, en de
Kanarische eilanden.
B. Het koninkrijk Portugal, 2| maal grooter dan Ne-
derland, met ruim zooveel inwoners; gedeeltelijk een vruchtbaar
heuvelland met wijnbouw, olijfboomen en ooftteelt, vooral
citroenen en china's appelen; weinig vlakland, en vrij veel naakte
bergruggen en hoogvlakten. Met de bevolking is het eenigszins
beter gesteld dan in Spanje, doch fabrieken zijn er bijna in
't geheel niet. Wijn, zeezout en zuidvruchten zijn de eenige
artikelen van handel van dit land, dat vroeger de wereldzee met
zijn vlag beheerschte. Men noemde het weieens eene Britsche
kolonie, zoo groot is de invloed der Engelschen, voor wier
rekening de wijn wordt gebouwd en het zeezout gewonnen.
Hoofdstad Lissabon, weinig minder bevolkt dan Am-
sterdam, aan de breede monding van den Taag (Portug. Tejo,
Sp. Tajo), wat de ligging betreft eene der schoonste van Europa;
middelpunt van den handel; 6000 villa's in den omtrek. —
C O ï m b r a , oude academie- en handelstad. — Oporto,
90000 inw., aan de Duéro-monding, aanzienlijke handelstad,
waaraan de portwijn zijn naam ontleent.
Portugal bezit bovendien in Afrika: de Azoren (het eiland
Sao Miguel, is de hoofdleverancier der china's appelen voor
de Europeesche markten), Madeira, de Kaap Verdische
eil., de Guinéa-eilanden St. Thomé en Prins en-eiland; —