Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
In 't koninkrijk Andalusië, rijk aan tarwe, maïs, wijn, olie,
china's appelen, vijgen, en waar zelfs suikerriet en katoen wordt
geteeld, een heerlijk, maar verwaarloosd land: Cadiz, 60000
inw., aanzienlijke handels- en oorlogshaven, op een eilandje. —
Jerez de la Prontera, in eene vruchtbare landstreek, met
aanzienlijken wijnhandel, als sherry bekend. Hier vingen in 711
de Afrikaansche Arabieren of Mooren hun zegepralenden tocht
aan, en bleven bijna 8 eeuwen lang beheerschers van een groot
deel van Spanje, alwaar thans nog tallooze overblijfselen van hen
spreken, zooals fraaie bouwwerken en doeltreffende watesleidin-
gen. — Gibraltar, aan de zuidspits, stad en rotsvesting,
behoort aan Groot-Britanje. — Aan de Guadalquivir: Sevilla,
82000 inw., aanzienlijke tabaksbereiding en prachtige gebouwen.—
Cordova, aan dezelfde rivier, de heilige stad der Arabieren, '
en toen 1 millioen inwoners tellend, thans nog niet zooveel als
Leiden. — Granada, 62000 inw., in eene heerlijke, vruchtbare
vlakte (vega), met wonderschoon klimaat en vermaarde Moorsche
bouwwerken, met name het slot Alhambra; vanhier werd in 1492
de laatste Moorsche koning verdreven.— Malaga, zoo bevolkt
als den Haag, aan de zuidkust, met gewichtigen uitvoer,
vooral van wijn.
In 't koninkrijk Murcia, gedeeltelijk een tuin, gedeeltelijk
eene vruchtbare^woestenij , de gelijknamige hoofdstad, met 90000
inw., in eene door kunstmatige besproeiing hoogst vruchtbare
vlakte. — In 't koningrijk Valencia, het zorgvuldigst bebouwde
en vruchtbaarste gedeelte van Spanje, de hoofdstad Valencia,
even bevolkt als Murcia; fabrieken, handel, heerlijke natuur. —
In 't Vorstendom Catalonië, een boschrijk bergland: Barce-
lona, 240000 inw., Spanje's aanzienlijkste fabriek-en handel-
stad, tevens zeer goed gebouwd. — In 't koninkrijk Aragon,
grootendeels vruchtbaar, maar erg verwaarloosd : Saragoza,
56000 inw., aan den Ebro, academie- en fabriekstad.
In 't kleine koninkrijk Navarra, een schoon bergland: Pam-
plona, aan den voet der Pyreneeën; in 't gebergte de abdij
en bergpas Roncesvalles. — In de drie Baskisohe pro-