Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
sprekend, en geheel op zich zei ven staand. Evenals Spanje staat-
kundig is achteruitgegaan, ging ook de geestbeschaving ach-
teruit , zonken handel en scheepvaart, en werden de mijnwerken
meerendeels verwaarloosd. — De oude verdeeling in Koninkrijken
en Vorstendommen heeft plaats gemaakt voor eene indeeling in
48 provinciën, die meestal den naam van de hoofdstad dragen.
In het koninkrijk Nieuw-Castilië, ligt midden in 't land aan
den onbeduidenden Manzanares de hoofdstad M a d r i d, met
ruim zooveel bevolking als Amsterdam, maar te midden van
eene dorre, 6—700 meter hooge vlakte. Evenals iedere groote
Spaansche stad bezit zij een schoonen wandelweg en een groot
amphitheater voor de stierengevechten; heerlijke schilderijen.
Noordwaarts ligt het klooster-slot el Escorial, tegelijk be-
graafplaats der Spaansche koningen, — zuidwaarts het liefelijke
Aranjuëz, zomerresidentie der grooten. De adel speelde in
Spanje steeds eene aanzienlijke rol, bezit veel goederen, maar
is arm of rijk altijd trotsch. — Toledo, aan de Taag, met
prachtige hoofdkerk; de sabelklingen zijn vermaard. — Aan den
voet der Siërra Morena ligt de bekende kwikzilvermijn A1-
madén. — In 't koninkrijk Estremadura', vruchtbaar, maar
verwaarloiJfed gewest aan Portugals grens: Badajoz, 22000
inw., grensvesting aan den Guadiana.
In 't koninkrijk Oud-Castilië, ook eene waterarme , naakte
hoogvlakte, slechts zeldzaam door bosschen afgebroken: Burgos ,
voormalige residentie, met een der grootste en schoonste hoofd-
kerken. — Valladolid, 42000 inw., voormalige hoofdstad,
fraai maar verlaten. — Santander, bloeiende handelstad aan
de noordkust. In het Vorstendom Asturië , langs de noordkust ,
een ertsrijk boschland: de bloeiende zeehaven Gij on, 25000
inw. — In 't koninkrijk Leon, veel vruchtbaarder gewest, maar
zwak bevolkt: Salamanca, met van ouds vermaarde acade-
mie. — In 't koninkrijk Galicië , een vruchtbaar en goed be-
bouwd, boschrijk bergland: Santiago de Compostela,
bedevaartsoord naar het graf van den apostel Jacobus ; ieder
pelgrim krijgt een bewijs //oompostela" van zijn volbracht be-
zoek. — C 0 r u n a, belangrijke handels- en oorlogsliaven.