Boekgegevens
Titel: Beknopte aardrijksbeschrijving
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1880
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5817
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201148
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte aardrijksbeschrijving
Vorige scan Volgende scanScanned page

V
109
Zuidelijker wenden zich ook weder van het oosten naar het
westen bergreeksen , waarvan het Estremadnra - gebergte
naar de zijde van Portugal de aanzienlijkste keten is. Tusschen
Guadiana en Guadalquivir verrijst de Siërra Morena, die
tot aan Portugals zuidwestspits (kaap St. Vincente) doorloopt,
terwijl de overige meer terrasvormig in Portugal afdalen. Langs
Spanje's zuidkust loopt de S i ë r r a N e v a d a, d.i. Sneeuw-
gebergte, grootsch en schilderachtig, met Spanje's hoogste berg,
den Cumbre del Mulahacen, 3500 meter hoog.
De oostzijde der hoogvlakte is grootendeels door woeste, weinig
bewoonde hoogteruggen, geen eigenlijke bergverheffingen, be-
grensd, den naam van hel Iberische bronnenland dragend.
Het noordoosten is grootendeels bezet met vertakkingen van de
Pyreneeën. — Sterker afwisseling van ruwe rotsgevaarten of dorre,
stoffige hoogvlakten en heerlijk begroeide lage vlakten, vindt men
nergens: vermaard zijn in laatstgemeld opzicht de paradijsachtige
streken rondom Valencia, Murcia en enkele deelen van Andalusië.
Het klimaat is bijna overal heet, op de hoogvlakten af-
gewisseld door zeer koele nachten; alleen de noordkust herinnert
aan ons gematigd klimaat en in Portugal brengen, met name
in de kuststreken, dc veelvuldige regens afkoeling aan. De
voortbrengselen zijn: wijn, zuidvruchten, kurk, olijf olie,
lood, kwikzilver, zout, enz., hoofdzakelijk over Cadiz en Barce-
lona in Spanje, en Lissabon en Oporto in Portugal, uitgevoerd
wordend. Werd meer partij getrokken van de vruchtbaarheid,
dan zouden beide Rijken groote welvaart genieten, thans wordt
veel verwaarloosd. Gewichtig zijn de kudden schapen, die 'szomers
op 't gebergte, 's winters op de hoogvlakte weiden, zoo ook de
varkensteelt; het Spaansch muildier is het beste van Europa.
A. Het koninkrijk Spanje bestaat ongeveer f van het ge-
heele schiereiland en is derhalve weinig kleiner dan Frankrijk,
al telt het nog niet de helft zijner inwoners; deze noemen zich
Castilianen, maar in het Z. wonen nog overblijfselen der
in 1492 verdreven Mooren, en in het N. aan den voet der
Pyreneeën de nakomelingen der oudste bewoners, B a s k i s c h
A